De Examenmonitor VO 2020-2021

De Examenmonitor vo brengt op landelijk niveau de examenresultaten in kaart van het regulier voortgezet onderwijs (niet van VAVO en staatsexamens vo). Omdat dit ieder schooljaar gebeurt, ontstaat er een historisch beeld en kunnen opvallende zaken t.o.v. vorige jaren worden gesignaleerd. In de Examenmonitor VO staan gegevens over:

  • de deelname aan de vo-examens.
  • de gemiddelde cijfers van schoolexamens en het centraal schriftelijk.
  • het gebruik van de herkansingsmogelijkheden.
  • het slagingspercentage mét en zónder toepassing van de coronamaatregelen.
  • het aantal examenkandidaten dat examens heeft gedaan op een hoger niveau of cum laude zijn geslaagd. 
Rapport  De Examenmonitor VO 2020-2021 (pdf 3188kb)
Publicatiedatum   28 oktober 2021
Updatefrequentie   jaarlijks
Opdrachtgever  Ministerie van OCW

.

Lees ook het nieuwsbericht van 28 oktober 2021.