Open data van DUO

Open Onderwijsdata Publicaties Financiën Financiële gegevens per bestuur

Financiële gegevens per bestuur

Onder de Financiële gegevens per bestuur, vindt u per bestuur een overzicht van de balans en staat van baten en lasten, alsmede door DUO berekende kengetallen van de afgelopen 5 jaar, waarvan enkele grafisch zijn weergegeven.

KenmerkInhoud
Publicatiedatum16 september 2019
Update frequentieJaarlijks
StatusDefinitief
Rapport
OpdrachtgeverMinisterie van OCW