Basisscholen in krimpgebieden

Basisscholen in krimpgebieden schooljaar 2017-2018

Jaarlijks starten of sluiten basisscholen rond het nieuwe schooljaar. 

Deze notitie gaan in op vragen als:

  • Hoe verhouden oprichtingen en opheffingen zich tot elkaar? 
  • Sluiten er meer scholen in gebieden met veel krimp?
  • Zijn hierin veranderingen in de afgelopen 5 jaar? 
Rapport Basisscholen in krimpgebieden in schooljaar 17-18 (pdf 446kb)
Status Definitief
Publicatiedatum 27 december 2017
Updatefrequentie Niet van toepassing
Opdrachtgever Ministerie van OCW

U vindt onderliggende cijfers bij deze notitie op: