Indicatoren kwaliteitsafspraken mbo 2020

01. Indicatoren kwaliteitsafspraken mbo per instelling 2020

Ter ondersteuning van de instellingen bij het vormgeven van de kwaliteitsagenda’s die in het kader van de Kwaliteitsafspraken 2019-2022 worden geschreven, wordt in dit bestand per instelling en opleiding een aantal gegevens van DUO, MBO-raad en CBS weergegeven. Het gaat om de indicatoren vsv, kwalificatiewinst (MBO-raad), startersresultaat (MBO-raad), aandeel werkenden (CBS), aandeel doorstroom, succes eerstejaars in het hbo en aandeel bbl'ers.

Meer informatie over de kwaliteitsafspraken vindt u op rijksoverheid.nl. De betreffende regeling vindt u op wetten.overheid.nl.

Naast de bestanden per mbo-instelling is er ook een totaalbestand met alle mbo-instellingen beschikbaar gesteld.

02. Indicatoren kwaliteitsafspraken mbo per instelling 3 jaar 2020

Ter ondersteuning van de instellingen bij het vormgeven van de kwaliteitsagenda’s die in het kader van de Kwaliteitsafspraken 2019-2022 worden geschreven, wordt in dit bestand per instelling en opleiding een aantal gegevens van DUO, MBO-raad en CBS weergegeven. Het gaat om de indicatoren vsv, kwalificatiewinst (MBO-raad), startersresultaat (MBO-raad), aandeel werkenden (CBS), aandeel doorstroom, succes eerstejaars in het hbo en aandeel bbl'ers.

Van elk van de indicatoren worden waar mogelijk de gegevens over 3 jaar getoond.

Meer informatie over de kwaliteitsafspraken vindt u op rijksoverheid.nl. De betreffende regeling vindt u op wetten.overheid.nl.

Naast de bestanden per mbo-instelling is er ook een totaalbestand met alle mbo-instellingen beschikbaar gesteld waar ook het landelijk totaal per indicator wordt getoond. Mocht u als mbo-instelling een andere uitsplitsing willen of de gegevens op een ander aggregatieniveau willen, dan kunt u contact opnemen met DUO/Informatieproducten: informatieproducten@duo.nl.

De fusie van ROC Leiden en het ID College naar MBO Rijnland is voor alle indicatoren verwerkt, behalve voor het aandeel werkenden afkomstig van het CBS.

03. Indicatoren kwaliteitsafspraken mbo geaggregeerd 3 jaar 2020

Ter ondersteuning van de instellingen bij het vormgeven van de kwaliteitsagenda’s die in het kader van de Kwaliteitsafspraken 2019-2022 worden geschreven, wordt in dit bestand per instelling en opleiding een aantal gegevens van DUO en CBS weergegeven. Het gaat om de indicatoren vsv, aandeel werkenden (CBS), aandeel doorstroom, succes eerstejaars in het hbo en aandeel bbl'ers.

Van elk van de indicatoren worden waar mogelijk de gegevens over 3 jaar getoond. Anders dan in de bestanden 1 en 2 worden hier geaggregeerde gegevens getoond per domein, hoofdgroep, niveau en leerweg. Hiermee is het mogelijk op verschillende aggregatieniveau vergelijkingen te maken, zowel landelijk als per instelling.

Meer informatie over de kwaliteitsafspraken vindt u op rijksoverheid.nl. De betreffende regeling vindt u op wetten.overheid.nl.

Mocht u als mbo-instelling een andere uitsplitsing willen of de gegevens op een ander aggregatieniveau willen, dan kunt u contact opnemen met DUO/Informatieproducten: informatieproducten@duo.nl.

De fusie van ROC Leiden en het ID College naar MBO Rijnland is voor alle indicatoren verwerkt, behalve voor het aandeel werkenden afkomstig van het CBS. Bovendien zijn de gegevens van het CBS alleen per domein beschikbaar en niet per hoofdgroep.