Verzuimonderzoek personeel po en vo 2019

In dit rapport beschrijft DUO het niveau en de ontwikkeling van het verzuim aan de hand van 4 verzuimkengetallen:

  • het verzuimpercentage (VP);
  • de meldingsfrequentie (MF);
  • de gemiddelde verzuimduur (GZD);
  • het nulverzuim (NZ) 
De spreadsheet bevat de gegevens die voorheen in de bijlage stonden van de Eindrapportage Verzuimonderzoek po en vo. In de rapportage wordt de berekening van de verschillende verzuimmaten uitgelegd.
 
Rapporten Verzuimkengetallen 2017-2019 (xlsx 1025kb)
Eindrapportage verzuimonderzoek po en vo 2019 (pdf 714kb)
Toelichting verzuimkengetallen personeel po en vo 2019 (pdf 175kb)
Status Definitief
Publicatiedatum 25 september 2020
Updatefrequentie Jaarlijks
Opdrachtgever Ministerie van OCW