Open data van DUO

Open Onderwijsdata Publicaties Verzuimonderzoek personeel po en vo Verzuimonderzoek personeel PO en VO 2018

Verzuimonderzoek personeel PO en VO 2018

Elk jaar wordt door DUO, in opdracht van het Vervangingsfonds en het ministerie van OCW, onderzoek gedaan naar het (ziekte)verzuim van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel in het primair- en voortgezet onderwijs.

Het onderzoeksrapport wordt in het najaar op onze website gepubliceerd. In dit rapport beschrijft DUO het niveau en de ontwikkeling van het verzuim aan de hand van vier verzuimkengetallen. Dit zijn het verzuimpercentage (VP), de meldingsfrequentie (MF), de gemiddelde verzuimduur (GZD) en het nulverzuim (NZ). De spreadsheet bevat de gegevens die voorheen in de bijlage stonden van de eindrapportage verzuimonderzoek PO en VO. De berekening van de verschillende verzuimmaten wordt uitgelegd in de rapportage. De periode waarover gerapporteerd wordt is 2016 t/m 2018

KenmerkInhoud
Publicatiedatum6 september 2019
Update frequentieJaarlijks
StatusDefinitief
Rapport
OpdrachtgeverMinisterie van OCW