Verzuimonderzoek personeel po en vo 2018

Elk jaar wordt door DUO, in opdracht van het Vervangingsfonds en het ministerie van OCW, onderzoek gedaan naar het (ziekte)verzuim van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel in het primair en voortgezet onderwijs.

Het onderzoeksrapport wordt in het najaar op onze website gepubliceerd. In dit rapport beschrijft DUO het niveau en de ontwikkeling van het verzuim aan de hand van vier verzuimkengetallen. Dit zijn het verzuimpercentage (VP), de meldingsfrequentie (MF), de gemiddelde verzuimduur (GZD) en het nulverzuim (NZ). De spreadsheet bevat de gegevens die voorheen in de bijlage stonden van de Eindrapportage Verzuimonderzoek po en vo. In de rapportage wordt de berekening van de verschillende verzuimmaten uitgelegd. De periode waarover gerapporteerd wordt is 2016 tot en met 2018.

Rapporten Verzuimkengetallen 2016-2018 (xlsx 1044kb)
Eindrapportage verzuimonderzoek po en vo 2018 (pdf 933kb)
Toelichting verzuimkengetallen personeel po en vo 2018 (pdf 151kb)
Status Definitief
Publicatiedatum 6 september 2019
Updatefrequentie Jaarlijks
Opdrachtgever Ministerie van OCW