Verzuimonderzoek personeel po en vo 2020

In dit rapport beschrijft DUO het niveau en de ontwikkeling van het verzuim aan de hand van 4 verzuimkengetallen:

  • het verzuimpercentage (VP);
  • de meldingsfrequentie (MF);
  • de gemiddelde verzuimduur (GZD);
  • het nulverzuim (NZ) 
De spreadsheet bevat de gegevens die voorheen in de bijlage stonden van de Eindrapportage Verzuimonderzoek po en vo. In de rapportage wordt de berekening van de verschillende verzuimmaten uitgelegd.
 
Rapporten Verzuimkengetallen 2018-20 (xlsx 944kb)20
Eindrapportage verzuimonderzoek po en vo 20 (pdf 757kb)20
Toelichting verzuimkengetallen personeel po en vo 20 (pdf 143kb)20
Status Definitief
Publicatiedatum 23 september 2021
Updatefrequentie Jaarlijks
Opdrachtgever Ministerie van OCW