Open data van DUO

Open Onderwijsdata Root

Wgr-gebied

Cluster van gemeenten per samenwerkingsgebied volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen.

De WGR-indeling heeft betrekking op de situatie per 1 januari 1997 en telt op die datum 42 gebieden.

Terug naar vorige pagina