Naar Contact

Bewindvoering van inburgeraars

  1. Contact over inburgering ketenpartners
  2. Bewindvoering van inburgeraars

DUO heeft geen koppeling met het Centraal Curatele- en Bewindregister. Als u bewindvoerder of curator bent en zaken voor uw cliënt wilt regelen bij DUO, moet u zich daarom eerst laten registreren. Hetzelfde geldt als u mentor bent en vragen wilt stellen over uw cliënt. Stuur een kopie van de gerechtelijke uitspraak naar:

Servicecentrum Inburgering
Postbus 764
9700 AT Groningen
E-mailadres: sci@duo.nl

Wat u na registratie kunt

Na registratie kunt u formulieren ondertekenen voor uw cliënt, bijvoorbeeld om een betalingsregeling aan te vragen. Ook kunt u persoonsgebonden informatie opvragen. Verder krijgt u de post voor uw cliënt. Als u eenmaal geregistreerd bent, hebt u geen machtiging nodig om vragen te stellen of zaken te regelen.

Eindbeschikking melden

Is de bewindvoering, de curatele of het mentorschap afgelopen? Stuur dan een kopie van de eindbeschikking naar:

Servicecentrum Inburgering
Postbus 764
9700 AT Groningen
E-mailadres: sci@duo.nl

Inburgeringsplicht en boete Wi2013

De meeste inburgeraars die vallen onder de Wet inburgering 2013 (inburgeringsplichtig geworden vóór 1 januari 2022), hebben van DUO een brief gekregen dat zij inburgeringsplichtig zijn. Zij moeten verplicht inburgeren binnen een termijn van 3 jaar. Voldoen ze niet aan deze wettelijke verplichting, dan volgt een boete van maximaal € 1.250,-. Ook kunnen er gevolgen zijn voor de verblijfsstatus.

Lening voor inburgeraars Wi2013

Bijna iedereen die inburgert onder de Wet inburgering 2013 (inburgeringsplichtig geworden vóór 1 januari 2022) kan lenen bij DUO voor de cursus en het examen. Per kwartaal mag de inburgeraar maximaal € 2.000,- declareren. In totaal mogen asielstatushouders (erkende vluchtelingen) maximaal € 10.000,- lenen. Voor overige migranten is de maximale lening afhankelijk van het inkomen.

Zonder lening kunnen de meeste inburgeraars niet voldoen aan hun wettelijke verplichting. Maar bewindvoerders zijn vaak huiverig voor lenen, zeker als hun cliënt al schulden heeft. Uiteraard beoordeelt u als bewindvoerder of curator zelf wat het beste is voor uw cliënt. Maar volledigheidshalve wijzen wij u op deze regelingen:

Meer informatie

Wilt u meer informatie over inburgeren? Alle informatie voor inburgeraars staat op inburgeren.nl Link opent externe pagina .

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee