Verplichte gegevens diploma’s

Uw leerling is geslaagd en u mag een diploma uitdelen. Wat moet erop staan?

Wettelijk voorgeschreven

Wat er op het diploma moet staan, is voor het voortgezet onderwijs officieel voorgeschreven in de regeling modellen diploma’s. Op het diploma moet in ieder geval staan de geboorteplaats en naam van de kandidaat, en de datum van de uitslag of van de uitreiking.

Geboorteplaats

Op het diploma moet altijd de geboorteplaats staan. Dit is de plaats of gemeente die in de Basisregistratie Personen (BRP) staat. De geboorteplaats staat op een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, verblijfsvergunning en uittreksel uit de BRP. Als de geboorteplaats buiten Nederland ligt, moet u achter de geboorteplaats ook het geboorteland vermelden.

Naam

Een school voor het voortgezet onderwijs mag zelf bepalen of de officiële naam of de roepnaam van de kandidaat op het diploma komt te staan. Het is aan te raden om de officiële naamsgegevens uit de BRP voluit te vermelden. Voor het mbo is dit verplicht. Het is voorgeschreven in de regeling modeldiploma mbo.

Datum

Een vo-school mag zelf bepalen welke datum er op het diploma vermeld wordt: de datum van de uitslag of die van de uitreiking. Het is gebruikelijk om op het diploma de datum van de uitreiking te vermelden.