Naar Bekostiging en subsidies

Tegemoetkoming opleidingsscholen

 1. Aspirant-opleidingsscholen
 2. Opleidingsscholen

Opleidingsscholen

De bestaande opleidingsscholen kunnen subsidie ontvangen voor het komende schooljaar.

Opgave aantal studenten opleidingsscholen

Voor de subsidie dient u uiterlijk 30 september voorafgaand aan het schooljaar een aanvraagformulier in. Met dit formulier geeft u het aantal studenten op dat het voorafgaande schooljaar een opleiding volgde in het kader van de regeling. Deze opgave is de basis voor de berekening van de subsidie voor het lopende schooljaar.

Voorwaarden

Welke studenten mag u bij de opgave meetellen?

 • De studenten van een lerarenopleiding die partner is in de opleidingsschool.
 • De studenten van een opleiding die partner is in de opleidingsschool die valt onder het basistoezicht van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). De school of afdeling van de opleiding mag door de IvhO niet als zwak of zeer zwak beoordeeld zijn.
 • De studenten voldoen aan de eisen uit de regeling. 

De voorwaarden om de subsidie te ontvangen is:

 • De opleidingsschool leidt elk schooljaar minimaal 60 studenten op. Gebeurt dat niet, dan stopt de subsidie vanaf het daarop volgende schooljaar.

Aanvragen

 1. Log in op Mijn DUO als penvoerende school of instelling en gebruik formulier 'Opgave aantal studenten voor tegemoetkoming kosten opleidingsscholen.'
  Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.
 2. Op dit formulier geeft u het betreffende aantal studenten op dat het voorafgaande schooljaar een opleiding volgde in het kader van de regeling.
 3. U dient het formulier uiterlijk 30 september in bij DUO.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw opgave.

Penvoerder

Binnen de opleidingsschool treedt één partner op als penvoerder. Als onder een bestuur meerdere penvoerende scholen vallen, moeten evenzoveel aanvraagformulieren worden ingediend. Een school of instelling kan maar voor één opleidingsschool de penvoerder zijn. De penvoerder vraagt de subsidie aan en ontvangt de subsidie.

Wijzigingen in het penvoerderschap moet u uiterlijk 1 mei melden bij DUO. De wijzigingen gaan dan in per 1 augustus, volgend op de datum waarop de wijziging is doorgegeven.

Subsidiebedrag

Het aantal studenten op de opleidingsschool in het afgelopen schooljaar bepaalt het subsidiebedrag aan de opleidingsscholen.  De opleidingsschool ontvangt vanaf schooljaar 2020-2021 een vaste voet en een prijs per student. De subsidie wordt verleend per schooljaar. Bij het bereiken van het subsidieplafond wordt het beschikbare bedrag voor opleidingsscholen gelijkmatig  verdeeld over de subsidieontvangers.

Accreditatie

De subsidie loopt tot en met het einde van het schooljaar waarin de accreditatietermijn van de betreffende lerarenopleiding eindigt.

Overgangsregeling

Tot en met 2022 geldt een overgangsregeling. Dit betekent dat:

 • In het schooljaar 2020-2021 op basis van de opgave studentenaantallen een vergelijking wordt gemaakt tussen de subsidie die zou zijn ontvangen volgens het oude staffelsysteem en de subsidie op basis van de nieuwe berekeningswijze. Vervolgens wordt 85% van het verschil tussen beide berekeningswijzen toegevoegd of afgehaald van de te ontvangen subsidie in 2020-2021. 
 • In schooljaar 2021-2022 gaat dit om een correctie van 60%.

Aspirant-opleidingsscholen die voor het eerst subsidie ontvingen in het schooljaar 2019-2020 of voor het eerst subsidie ontvangen in 2020-2021, vallen niet onder de overgangsregeling.

Aanvullend bedrag in 2021-2022

Voor het schooljaar 2021-2022 is een éénmalige, aanvullende subsidie beschikbaar. Dit aanvullende bedrag is bestemd voor het stimuleren van de groei van de studentaantallen binnen de opleidingsschool of de aspirant-opleidingsschool in het derde en vierde schooljaar.

Door OCW, VSNU, VH, MBO-raad, VO-raad en de PO-raad is afgesproken dat vóór 2030 alle studenten opgeleid worden via Samen Opleiden & Professionaliseren. Aanvullend op het laten toetreden van nieuwe aspirant-opleidingsscholen is het nodig om ook in te zetten op een vorm van groei waarbij meer opleidingsplaatsen worden gecreëerd binnen de eigen (aspirant-)opleidingsschool.

Er komt een aanvullend bedrag beschikbaar van €30.000,- voor elke opleidingsschool of aspirant-opleidingsschool in het derde en vierde jaar, die in schooljaar 2021-2022 in aanmerking komt voor subsidie (als bedoeld in artikel 9 van de Regeling TKO). 

Veelgestelde vragen

Antwoorden op de meest gestelde vragen staan in Veelgestelde vragen. Voor overige vragen over 'Opgave aantallen studenten opleidingsscholen' neemt u contact op met het Informatiecentrum onderwijs, het Ico.

Inloggen lukt niet

Regel een token voor Mijn DUO via de beheerder van uw organisatie. Digitale formulieren op Mijn DUO zijn deels vooringevuld en u krijgt direct een ontvangstbevestiging. Op Mijn DUO regelt u uw zaken snel en veilig online.

Hebt u nog geen token voor Mijn DUO en wilt u toch al een aanvraag doen? Gebruik dan het formulier en stuur het per post naar DUO.

Regelgeving

Kijk voor meer informatie over opleidingsscholen in de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019 Link opent externe pagina .

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee