Naar Bekostiging en subsidies

Tegemoetkoming opleidingsscholen

 1. Aspirant-opleidingsscholen
 2. Opleidingsscholen

Opleidingsscholen

De bestaande opleidingsscholen kunnen subsidie ontvangen voor het komende schooljaar.

Opgave aantal studenten opleidingsscholen

Voor de subsidie dient u uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het schooljaar een aanvraagformulier in. Met dit formulier geeft u het aantal studenten op dat het voorafgaande schooljaar een opleiding volgde in het kader van de regeling. Deze opgave is de basis voor de berekening van de subsidie voor het lopende schooljaar.

Voorwaarden

Welke studenten mag u bij de opgave meetellen?

 • De studenten van een lerarenopleiding die partner is in de opleidingsschool.
 • De studenten voldoen aan de eisen uit de regeling. 

De voorwaarden om de subsidie te ontvangen is:

 • De opleidingsschool leidt elk schooljaar minimaal 60 studenten op. Gebeurt dat niet, dan stopt de subsidie vanaf het daarop volgende schooljaar.

Aanvragen

 1. Log in op Mijn DUO als penvoerende school of instelling en gebruik formulier 'Opgave aantal studenten voor tegemoetkoming kosten opleidingsscholen.'
  Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.
 2. Op dit formulier geeft u het betreffende aantal studenten op dat het voorafgaande schooljaar een opleiding volgde in het kader van de regeling.
 3. U dient het formulier uiterlijk 1 juli in bij DUO.

Na uw aanvraag

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw opgave.

Penvoerder

Binnen de opleidingsschool treedt één partner op als penvoerder. Als onder een bestuur meerdere penvoerende scholen vallen, moeten evenzoveel aanvraagformulieren worden ingediend. Een school of instelling kan maar voor één opleidingsschool de penvoerder zijn. De penvoerder vraagt de subsidie aan en ontvangt de subsidie.

Wijzigingen in het penvoerderschap moet u uiterlijk 1 mei melden bij DUO. De wijzigingen gaan dan in per 1 augustus, volgend op de datum waarop de wijziging is doorgegeven.

Subsidiebedrag

Het aantal studenten op de opleidingsschool in het afgelopen schooljaar bepaalt het subsidiebedrag aan de opleidingsscholen. De opleidingsschool ontvangt een vaste voet en een prijs per student. De subsidie wordt verleend per schooljaar. Bij het bereiken van het subsidieplafond wordt het beschikbare bedrag voor opleidingsscholen gelijkmatig verdeeld over de subsidieontvangers.

Accreditatie

De subsidie loopt tot en met het einde van het schooljaar waarin de accreditatietermijn van de betreffende lerarenopleiding eindigt.

Overgangsregeling

Tot en met 2022 geldt een overgangsregeling. Dit betekent dat:

 • In het schooljaar 2020-2021 op basis van de opgave studentenaantallen een vergelijking wordt gemaakt tussen de subsidie die zou zijn ontvangen volgens het oude staffelsysteem en de subsidie op basis van de nieuwe berekeningswijze. Vervolgens wordt 85% van het verschil tussen beide berekeningswijzen toegevoegd of afgehaald van de te ontvangen subsidie in 2020-2021. 
 • In schooljaar 2021-2022 gaat dit om een correctie van 60%.
Aspirant-opleidingsscholen die voor het eerst subsidie ontvingen in het schooljaar 2019-2020 of voor het eerst subsidie ontvingen in 2020-2021, vallen niet onder de overgangsregeling.

Meer informatie

Antwoorden op de meest gestelde vragen staan in Veelgestelde vragen. Voor overige vragen over 'Opgave aantallen studenten opleidingsscholen' neemt u contact op met het Informatiecentrum onderwijs, het Ico.

Inloggen Mijn DUO

Het formulier is tijdelijk niet beschikbaar. 

Regelgeving

Kijk voor meer informatie over opleidingsscholen in de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019 Link opent externe pagina .

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee