Naar Nieuwsoverzicht

Dubbele inschrijving kan bekostiging in gevaar brengen

Door dubbele inschrijvingen kan uw bekostiging in gevaar komen. Wanneer vindt geen bekostiging plaats? En hoe kunt u dit herkennen en voorkomen?

Geen bekostiging

In de volgende situaties komt een inschrijving niet in aanmerking voor bekostiging:

  • Als een student bij meerdere instellingen staat ingeschreven. In BRON staat bij elke instelling de “eerste inschrijving” op “Ja”. 
  • Als een student binnen 1 instelling bij verschillende opleidingen tegelijk staat ingeschreven. In BRON staat bij al deze opleidingen de “eerste inschrijving” op “Ja”.

In bovenstaande situaties koppelt BRON de voorlopige bekostigingsstatus met code JK naar de instellingen terug. U kunt via deze berichten zien bij welke studenten de dubbele inschrijving voorkomt. Daarnaast is dit via het analysebestand te achterhalen.

Uitzondering

Staat een student binnen 1 instelling voor dezelfde opleiding 2 keer ingeschreven, dan bepaalt DUO automatisch welke inschrijving wordt bekostigd.

Onderling afstemmen

Het is aan de instellingen onderling om te bepalen wie de inschrijving voor bekostiging in aanmerking laat komen. Deze instelling ontvangt dan de bekostiging voor de student.