Naar Nieuwsoverzicht

BRON en registers krijgen nieuwe naam

Sinds 2021 valt een aantal registers bij DUO onder 1 register, het Register Onderwijsdeelnemers (ROD).

Dit bericht is een aanvulling op het nieuwsbericht van 1 april.

Register Onderwijsdeelnemers (ROD)

In het onderwijs worden veel gegevens over leerlingen en studenten vastgelegd. Hoe deze gegevens gebruikt mochten worden, stond in verschillende wetten, regelingen en besluiten. Hierdoor werd het onduidelijk wie met welke partijen gegevens mocht uitwisselen. Dit is verbeterd met de invoering van de Wet register onderwijsdeelnemers (Wro). Er is nu 1 register, het Register Onderwijsdeelnemers (ROD).

Wat valt onder het ROD?

Onder het Register Onderwijsdeelnemers vallen:

 • BRON
 • vrijstellingenregister
 • verzuimregister
 • diplomaregister

Zij krijgen een nieuwe naam. BRON, het vrijstellingenregister en het verzuimregister heten voortaan Register Onderwijsdeelnemers. Diplomaregister wordt Mijn diploma's. In 2021 kunt u de oude en nieuwe naam nog naast elkaar tegenkomen.

Welke gegevens staan in het ROD?

In de tabel staat welke gegevens in het ROD worden vastgelegd. Onder de tabel leest u wat deze gegevens precies inhouden.

Oude naam Nieuwe naam Vastgelegde gegevens
BRON Register Onderwijsdeelnemers Persoonsgegevens
Deelnamegegevens
Resultaatgegevens
2BRON Loket Onderwijsdeelnemers Deze systeemmodule registreert niet-bekostigde instellingen (NBI), hun opleidingen en hun studenten.
Vrijstellingenregister Register Onderwijsdeelnemers Vrijstellingsgegevens
Verzuimregister Register Onderwijsdeelnemers Verzuimgegevens
Diplomaregister Mijn diploma's Diplomagegevens
Persoonsgegevens, deelnamegegevens, resultaatgegevens

Deze gegevens bestaan uit:


 • identificerende gegevens
 • gegevens over de onderwijsinstelling waar de onderwijsdeelnemer is of was ingeschreven
 • de datum van in- en uitschrijving bij de onderwijsinstelling
Vrijstellingsgegevens

Deze gegevens bestaan uit:


 • identificerende gegevens
 • gegevens of het een vrijstelling of vervangende leerplicht is
 • de begin- en einddatum van de vrijstelling of vervangende leerplicht
Verzuimgegevens

Deze gegevens bestaan uit:


 • identificerende gegevens
 • gegevens over het soort verzuim
 • de begin- en einddatum van het verzuim
Diplomagegevens

Deze gegevens bestaan uit:


 • identificerende gegevens
 • gegevens over het soort waardedocument
 • de organisatie die het waardedocument heeft uitgereikt

Ook nieuwe namen voor gegevens RIO

Ook de namen van de gegevens in RIO worden veranderd. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht van 1 april.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee