Naar Nieuwsoverzicht

Diploma-erkenning taalschakeltrajecten aanvragen

Vanaf 1 juni 2021 kunnen bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen in het mbo en ho, diploma-erkenning aanvragen voor het onderdeel taalschakeltrajecten. Het gaat nu nog om een informele aanvraag, omdat de wet Inburgering nog niet in werking is getreden.

Een aanvraag leidt tot een positief of negatief ‘voornemen’ tot diploma-erkenning. Na inwerkingtreding van de wet Inburgering zet DUO dit voornemen om in een besluit.

Het taalschakeltraject, erkend als overige educatie, heeft als doel om anderstaligen Nederlands te leren en hen voor te bereiden om in te stromen in een Nederlandse vervolgopleiding (mbo, hbo of wo).

Vraag diploma-erkenning voor taalschakeltrajecten aan bij Overige educatie: taalschakeltrajecten.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee