Naar Nieuwsoverzicht

Financiële tegemoetkoming studenten verlengd

De tijdelijke coronaregeling voor studenten in het mbo en ho wordt verlengd tot en met augustus van dit jaar.

Als onderwijsinstelling doet u er alles aan om studenten ondanks de coronamaatregelen op tijd te laten afstuderen. Maar door het online onderwijs en het wegvallen van praktijkstages is dat niet voor iedereen mogelijk. Inmiddels is er een tijdelijke regeling voor studenten die in de eindfase van hun studie vertraging oplopen door de coronamaatregelen. Deze regeling wordt nu verlengd.

Tegemoetkoming voor wegvallen beurs

De verlenging betreft studenten die in de maanden oktober 2020 tot en met augustus 2021 voor het laatst een basisbeurs (mbo-bol) en/of aanvullende beurs (mbo of ho) krijgen. Zij komen in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming.

Tegemoetkoming voor extra kosten vanwege studievertraging

Ook studenten die in de periode februari tot en met augustus 2021 een mbo-diploma, hbo-diploma (Ad, bachelor of master) of universitair masterdiploma behalen in het bekostigd onderwijs, ontvangen een eenmalig bedrag.

Betaling bedragen

Studenten krijgen automatisch bericht van DUO wanneer zij voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de betaling plaatsvindt. Zodra hierover meer bekend is, kunt u dat lezen op duo.nl/corona.

Wat kunt u doen?

Voor de uitbetaling is het belangrijk dat DUO de juiste contactgegevens van de studenten heeft. U kunt uw studenten hierop wijzen. Op duo.nl/corona is te lezen wat zij moeten doen als hun rekeningnummer nog niet bekend is bij DUO of wanneer zij bijvoorbeeld verhuizen naar het buitenland.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee