Naar Nieuwsoverzicht

Verwijderen onderwijsresultaten in BRONHO heeft gevolgen voor diplomaregister

Uit onze gegevens blijkt dat onderwijsinstellingen geregeld onderwijsresultaten administratief verwijderen uit BRONHO. Dit heeft grote gevolgen voor de keten.

Van het diplomaregister direct naar de rest van de wereld

Zodra de onderwijsinstelling een onderwijsresultaat vastlegt in BRONHO, kan dit in het diplomaregister worden opgevraagd. Vanaf dat moment kan de student een digitaal uittreksel downloaden uit het diplomaregister. Dit digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als het officiële diploma. Hiermee kan de student aantonen dat hij een diploma heeft behaald, bijvoorbeeld bij werkgevers.

Uitgewisseld met andere organisaties

Daarnaast worden de diplomagegevens met verschillende andere organisaties uitgewisseld. Ook dit gebeurt direct nadat het onderwijsresultaat door de onderwijsinstelling is vastgelegd. Zo wisselt DUO onder andere diplomagegevens uit met het CIBG ten behoeve van de BIG registratie, en kunnen de diplomagegevens ook via Mijn Overheid worden opgevraagd. Zodra het onderwijsresultaat is doorgegeven door de instelling, wordt dit direct verstrekt in de keten. Wanneer een onderwijsresultaat wordt verwijderd kunnen wij dit in de keten niet meer aanpassen.

Oorzaken

Om de oorzaak van het administratief verwijderen van onderwijsresultaten in BRONHO te achterhalen, is een werkgroep gestart. Hieraan hebben 4 onderwijsinstellingen deelgenomen. Uit de werkgroep blijkt dat het verwijderen van onderwijsresultaten meestal gebeurt zodat studenten cijfers kunnen verhogen of extra vakken kunnen volgen. Het verwijderen van onderwijsresultaten gebeurt vrijwel nooit vanwege daadwerkelijke fraude. Op basis hiervan zijn een aantal verbeterpunten en afspraken geformuleerd om het aantal verwijderde onderwijsresultaten te verminderen.

Verbeterpunten

De onderwijsinstellingen zien mogelijkheden voor verbetering in de communicatie richting de student en de bewustwording bij de examencommissie. De student kan beter worden geïnformeerd over het afstuderen. Zo voorkomen we dat onderwijsresultaten moeten worden verwijderd in BRONHO vanwege de wens om extra vakken te volgen of cijfers te verhogen. Daarnaast is het van belang dat de examencommissie zich bewust wordt van de gevolgen van het verwijderen van een onderwijsresultaat in BRONHO.

Afspraken

Binnen de werkgroep zijn 2 afspraken gemaakt om het aantal verwijderde onderwijsresultaten te verminderen:

  1. DUO verzorgt 2 maal per jaar een overzicht van de verwijderde onderwijsresultaten: medio december en medio mei. Dit overzicht wordt geplaatst op Mijn DUO. Zo hebben de onderwijsinstellingen zicht op het aantal verwijderde onderwijsresultaten.
  2. Is er sprake is van fraude of onterechte registratie van een onderwijsresultaat bij een student? Neem dan direct contact op met de helpdesk BRONHO via registersho@duo.nl. Indien nodig kunnen wij dan actie ondernemen.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee