Naar Nieuwsoverzicht

Studievertraging door corona: financiële tegemoetkoming voor studenten

De overheid komt studenten tegemoet die door de coronamaatregelen studievertraging oplopen in de eindfase van hun studie.

2 financiële tegemoetkomingen

Er zijn tijdelijk 2 financiële tegemoetkomingen voor studenten:

  • Tegemoetkoming voor wegvallen van de beurs
  • Tegemoetkoming voor extra kosten vanwege studievertraging

Tegemoetkoming voor het wegvallen van de beurs

Voor studenten die in de maanden juni, juli, augustus of september 2020 voor het laatst recht hebben op basisbeurs en/of aanvullende beurs. Zij kunnen daarna alleen nog lenen. Deze studenten krijgen uiterlijk 30 september 2020 eenmalig een bedrag. Meer informatie en bedragen vindt u op duo.nl/corona.

Tegemoetkoming voor extra kosten vanwege studievertraging

Voor studenten in het bekostigd onderwijs die:

  • een mbo-diploma halen in de periode 1 augustus 2020 tot en met 31 januari 2021, of
  • een afsluitend diploma halen in het hoger onderwijs in de periode 1 september 2020 tot en met 31 januari 2021.

Deze studenten krijgen uiterlijk 30 maart 2021 eenmalig een bedrag. Meer informatie en bedragen vindt u op duo.nl/corona.

Automatisch bericht

Studenten die voor 1 of beide tegemoetkomingen in aanmerking komen, krijgen automatisch persoonlijk bericht van DUO. Zelf aanvragen is dus niet nodig. Op duo.nl/corona vindt u alle voorwaarden.

Eindfase opleiding

De tegemoetkomingen zijn specifiek voor studenten die in de eindfase van hun opleiding zitten. In het laatste deel van hun opleiding lopen studenten vaak stage of doen ze andere praktijkopdrachten. Tijdens de coronamaatregelen was dit niet altijd mogelijk. Bovendien kunnen studenten tegen het einde van hun opleiding studievertraging niet meer inlopen.

Diplomadatum zo snel mogelijk aanleveren

Voor de tegemoetkoming voor extra kosten vanwege studievertraging is het belangrijk dat u als onderwijsinstelling de diplomadatum zo snel mogelijk aanlevert aan DUO.

Communicatiematerialen

Onderwijsinstellingen die zich hebben aangemeld voor DUO campagnes, krijgen deze week communicatiematerialen. Hiermee kunt u de tegemoetkomingen bij uw studenten onder de aandacht brengen.