Naar Nieuwsoverzicht

Vermijd het verwijderen van onderwijsresultaten

Het administratief verwijderen van onderwijsresultaten uit ROD kan grote gevolgen hebben voor de keten.

In mei 2021 en tijdens het Ketenoverleg HO van 12 juli jl. hebben wij al eens uw aandacht hiervoor gevraagd.

Digitaal uittreksel Mijn diploma’s

Zodra de onderwijsinstelling een onderwijsresultaat vastlegt in ROD, kan de student een digitaal uittreksel downloaden uit Mijn diploma’s. Dit digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als het officiële diploma. Hiermee kan de student aantonen dat hij een diploma heeft behaald, bijvoorbeeld bij werkgevers. Ook als het resultaat inmiddels is verwijderd, kan de student nog in het bezit zijn van het digitale uittreksel.

Uitwisseling met andere organisaties

Daarnaast wisselt DUO de onderwijsresultaten met verschillende andere organisaties uit, bijvoorbeeld met het CIBG ten behoeve van de BIG registratie. Ook kunnen de diplomagegevens via Mijn Overheid worden opgevraagd. Wanneer een onderwijsresultaat wordt verwijderd, kunnen wij het geleverde onderwijsresultaat in de keten niet meer ongedaan maken.

Wat doet DUO?

In de zomer van 2021 is DUO samen met 4 ho-instellingen een werkgroep gestart. Het doel van deze werkgroep was om de oorzaken van verwijderde onderwijsresultaten te achterhalen en het aantal verwijderingen te verminderen. Inmiddels is er meer bewustwording over de gevolgen van het verwijderen van onderwijsresultaten.

DUO blijft het aantal verwijderde resultaten in de gaten houden en onderneemt actie waar nodig. Verder blijft DUO 2 maal per jaar een overzicht verzorgen van de verwijderde onderwijsresultaten. Deze overzichten worden in mei en november geplaatst op Mijn DUO. Zo hebben de onderwijsinstellingen zicht op het aantal verwijderde onderwijsresultaten.

Wat kunt u doen?

Bedenk hoe u de student goed kunt informeren over het afstuderen. Zo kunt u voorkomen dat onderwijsresultaten moeten worden verwijderd uit ROD vanwege de wens om extra vakken te volgen of cijfers te verhogen. Ook helpt het als de examencommissie zich bewust is van de gevolgen van het verwijderen van een onderwijsresultaat in ROD.

Fraude

Is er sprake van fraude bij een onderwijsresultaat? Neem dan direct contact op met de helpdesk ROD-HO via registersho@duo.nl.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee