Naar Nieuwsoverzicht

XBRL Onderwijsportaal is vernieuwd

Met ingang van 17 maart kunnen schoolbesturen, voor de jaarlijkse verantwoording over hun besteding van overheidsgeld, gebruikmaken van het vernieuwde XBRL Onderwijsportaal.

Waarom vernieuwing van het portaal?

Ieder jaar verantwoorden de onderwijsinstellingen waar zij het overheidsgeld aan hebben besteed. Met ketenpartners uit het onderwijsveld maakt DUO dit verantwoordingsproces duurzamer, om samen de verantwoording verder te ontwikkelen en te professionaliseren.

Wat verandert er precies?

Het XBRL Onderwijsportaal is vernieuwd omdat OCW overgaat op een andere taxonomie: de Nederlandse Taxonomie (NT), die als basis de Kamer van Koophandel (KvK) taxonomie heeft. Daarmee sluiten OCW en DUO aan bij een standaard die door meer overheidspartijen wordt gebruikt. De toegang tot het XBRL Onderwijsportaal verloopt met ingang van dit jaar via een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 3. 

Samen met het onderwijsveld

DUO werkt samen met mensen uit het onderwijs aan duurzaam verantwoorden. In de aanloop naar de vernieuwing van het XBRL Onderwijsportaal is er regelmatig overleg geweest met de betrokken partijen. Daarnaast zijn in september vorig jaar previews van het vernieuwde XBRL Onderwijsportaal georganiseerd, waarbij ruim 200 vertegenwoordigers van schoolbesturen aanwezig waren.

Voor gebruikers van het vernieuwde XBRL Onderwijsportaal organiseert DUO van 29 maart tot met 22 juni online voorlichtingsbijeenkomsten en vragenuren. Alle betrokken partijen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, en wilt u toch deelnemen aan de online voorlichtingsbijeenkomsten en/of vragenuren? Stuur dan een mail naar xbrl@duo.nl. 

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee