Op weg naar duurzame verantwoording

Lees meer over digitaal verantwoorden en het vernieuwde XBRL Onderwijsportaal

Naar In het kort

Jaarverslaggeving indienen

  1. In het kort
  2. Jaarverslag indienen op papier
  3. Digitaal jaarcijfers aanleveren in XBRL
  4. XBRL handleiding en invulinstructies

XBRL handleiding en invulinstructies

U levert uw jaarrekening aan in XBRL. XBRL is een open standaard om financiële gegevens uit te wisselen via internet. XBRL is gebaseerd op XML.

Publicatie nieuwe NT16 OCW-taxonomie

Voor het verslagjaar 2021 geldt de NT16 OCW 20220216 taxonomie.

Op sbr-nl.nl/documentatie Nederlandse taxonomie  Link opent externe pagina kunt u de taxonomie als ZIP-bestand downloaden inclusief alle bijbehorende documentatie en informatie.

Op nltaxonomie.nl/nt16 Link opent externe pagina is de taxonomie gepubliceerd, zodat deze direct beschikbaar is voor bijvoorbeeld softwareontwikkelaars.

Op taxonomie-viewer.nl Link opent externe pagina wordt de taxonomie op een leesbare manier gepresenteerd voor een eindgebruiker.

Wijzigingen met NT16 OCW-taxonomie
  • De OCW taxonomie is flink gewijzigd. De taxonomie is afgestemd op de Kamer van Koophandel (KvK) taxonomie. DUO kiest met deze wijziging voor een taxonomie die toekomstbestendig is. Hiermee krijgen partijen de mogelijkheid om te investeren in de ontwikkeling van XBRL-gerelateerde producten voor het onderwijsveld. Zo kunnen we gezamenlijk zorgen voor een verdere integratie en automatisering van de verantwoordingsketen. De sectorraden en de Nederlandse Beroepsvereniging van Accountants (NBA) zijn bij dit proces betrokken.
  • In de toekomst wordt het voor accountants mogelijk om digitale assurance af te geven bij de XBRL-aanlevering. Digitale assurance betekent dat de accountant de XBRL-aanlevering voorziet van een digitale controleverklaring. Met digitale assurance krijgt de verantwoording in XBRL hetzelfde niveau van zekerheid als de verantwoording op papier. Digitale assurance is momenteel nog niet aan de orde. De invoering hiervan gaat DUO in samenspraak met de ketenpartners bepalen.
  • Er is een rapportage bijgekomen voor de beleidsinformatie. Hierin staan de vragen voor de maatschappelijk thema’s en voor de Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders en de  Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo. Over 2021 wordt alleen beleidsinformatie opgevraagd voor de sectoren po en vo. 
    Wanneer u scholen en/of instellingen hebt die onder de sectoren po en vo vallen, dan vult u dus twee rapportages in, één met uw jaarrekening en één met de beleidsinformatie.
Handleiding en invulinstructie XBRL Onderwijsportaal

In de handleiding wordt het XBRL Onderwijsportaal stap voor stap doorlopen en wordt beschreven hoe het inloggen, invullen en verzenden van een rapportage werkt.

Naast deze handleiding is er een invulinstructie bij het invullen van een rapportage. De invulinstructie geeft per onderwijssector aan welke velden verplicht of optioneel zijn.

In het ‘was-wordt-document’ is de nieuwe taxonomie NT16 gekoppeld aan de vorige taxonomie NT15. 

Toegang XBRL Onderwijsportaal met eHerkenning

Voor aanlevering van de jaarverantwoording is het XBRL Onderwijsportaal beschikbaar. Dit portaal is volledig gebaseerd op de laatste versie van de OCW Taxonomie. Toegang tot het portaal verloopt vanaf de rapportage 2021 met eHerkenning.

Gebruik voor het portaal een actuele en bijgewerkte versie van uw browser. Gebruik bij voorkeur een van de volgende browsers: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge of Safari.

Jaarverslaggeving indienen

Dien voor 1 juli het jaarverslag op papier in en de jaarcijfers in XBRL.

Meer weten?

XBRL is een standaard die al langer in gebruik is. Op de volgende pagina’s kunt u er meer over lezen:

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee