Op weg naar duurzame verantwoording

Lees meer over digitaal verantwoorden en het vernieuwde XBRL Onderwijsportaal

Naar In het kort

Jaarcijfers

 1. In het kort
 2. Jaarcijfers in XBRL
 3. XBRL handleiding en invulinstructies

XBRL handleiding en invulinstructies

U levert uw jaarrekening aan in XBRL. XBRL is een open standaard om financiële gegevens uit te wisselen via internet. XBRL is gebaseerd op XML.

Publicatie nieuwe NT17 OCW-taxonomie

Voor het verslagjaar 2022 geldt de NT17 OCW 20230215.

Op sbr-nl.nl/documentatie Nederlandse taxonomie  Link opent externe pagina kunt u de taxonomie als ZIP-bestand downloaden inclusief alle bijbehorende documentatie en informatie.

Op nl.taxonomie.nl/nt17 Link opent externe pagina is de taxonomie gepubliceerd, zodat deze direct beschikbaar is voor bijvoorbeeld softwareontwikkelaars.

Op taxonomie-viewer.nl Link opent externe pagina wordt de taxonomie op een leesbare manier gepresenteerd voor een eindgebruiker.

Wijzigingen met NT16 OCW-taxonomie
 • De OCW taxonomie voor verslagjaar 2021 was uitgebreid gewijzigd zodat OCW taxonomie afgestemd is op de Kamer van Koophandel (KvK) taxonomie. De OCW taxonomie voor verslagjaar 2022 is verbeterd. Er zijn ervaringen en voorstellen van de gebruikers in verwerkt. Kijk voor een overzicht van de wijzigingen in vergelijking met verslagjaar 2021 bij ‘Handleiding en invulinstructie XBRL Onderwijsportaal’ in het document ‘Wijzigingen NT17 OCW’.
 • In de toekomst wordt het voor accountants mogelijk om digitale assurance af te geven bij de XBRL-aanlevering. Digitale assurance betekent dat de accountant een digitale controleverklaring toevoegt aan de XBRL. Digitale assurance in XBRL en verantwoording op papier zullen hetzelfde niveau hebben van zekerheid. Digitale assurance is nu nog niet beschikbaar. De invoering hiervan gaat DUO in samenspraak met de ketenpartners bepalen.
 • Net als in 2021, is er een aparte rapportage voor de beleidsinformatie. Hierin staan de vragen voor:
 • - de maatschappelijk thema’s
 • - de Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders
 • - en de Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo. 
 • Net als in 2021, geeft u over 2022 alleen beleidsinformatie voor de sectoren po en vo. Wanneer u scholen en/of instellingen hebt in de sectoren po en vo, dan vult u 2 rapportages in: één met uw jaarrekening en één met de beleidsinformatie. In de jaarverantwoording rapportage staan de WNT-gegevens voor onderwijsinstellingen. Alleen voor deze instellingen is een aparte WNT rapportage beschikbaar:
 • - Instellingen verbonden aan onderwijs
 • - Cultuur instellingen
 • - Media instellingen
 • - Emancipatie instellingen
Handleiding en invulinstructie XBRL Onderwijsportaal

In de handleiding wordt het XBRL Onderwijsportaal stap voor stap doorlopen en wordt beschreven hoe het inloggen, invullen en verzenden van een rapportage werkt.

Naast deze handleiding is er een invulinstructie bij het invullen van een rapportage. De invulinstructie geeft per onderwijssector aan welke velden verplicht of optioneel zijn.

In het document ‘Wijzigingen NT17 OCW’ zijn de wijzigingen vermeld van de OCW-taxonomie voor verslagjaar 2022 (NT17) ten opzichte van de OCW-taxonomie voor verslagjaar 2021 (NT16).

Toegang XBRL Onderwijsportaal met eHerkenning

Voor aanlevering van de jaarverantwoording is het XBRL Onderwijsportaal beschikbaar. Dit portaal is volledig gebaseerd op de laatste versie van de OCW Taxonomie. Toegang tot het portaal verloopt vanaf de rapportage 2021 met eHerkenning.

Gebruik voor het portaal een actuele en bijgewerkte versie van uw browser. Gebruik bij voorkeur een van de volgende browsers: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge of Safari.

Meer weten?

XBRL is een standaard die al langer in gebruik is. Op de volgende pagina’s kunt u er meer over lezen:

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee