PVT-bestand aangepast

Het PVT-bestand ziet er voortaan anders uit dan u bent gewend. Het gaat om het bestand dat gaat over het participatieverklaringstraject. U downloadt dit bestand in het Portal Inburgeren.

Informatie over factuur

Het PVT-bestand is uitgebreid met informatie over de factuur. U ziet nu:

  • of DUO een factuur heeft gekregen voor het participatieverklaringstraject van de inburgeraar (kolom ‘Factuur aanwezig’)
  • het factuurnummer
  • het debiteurnummer
  • de status van de factuur.

U ziet alleen informatie over de recentste factuur voor de inburgeraar.

Krijgt u voor de inburgeraar een vergoeding voor maatschappelijke begeleiding? Dan kunt u geen factuur indienen. In de kolom ‘Factuur aanwezig’ staat dan ‘n.v.t.’.

Participatieverklaringstraject afgerond

Heeft de inburgeraar het participatieverklaringstraject afgerond? Dan ziet u in de kolom ‘PVT-plichtig’ een ‘N’ (nee).