Naar Digitaal uitwisselen

Facturen versturen

Heeft de inburgeringsplichtige een lening bij DUO? En heeft uw instelling het Blik op Werk-keurmerk? Dan kunt u de facturen van de cursus of het inburgeringsexamen naar DUO sturen. De factuur wordt dan betaald uit de lening van de inburgeraar.

Asielstatushouders onder de Wi2021 kunnen niet lenen bij DUO.

Welke kosten factureren

U mag de kosten voor de cursus, boeken en het examen declareren. Kosten voor een laptop, tablet of reizen kunt u niet declareren.

Kosten afstandsonderwijs

U mag de kosten voor afstandsonderwijs voor inburgerings- of NT2-cursus onder voorwaarden declareren. Lees de regels in de handleiding Digitaal uitwisselen voor cursusinstellingen.

Hoe factureren

U verstuurt uw facturen digitaal naar DUO.
  1. Neem de facturen op in een zogenaamd csv-bestand.
  2. Log in op Mijn DUO. Kies 'Bestandsuitwisseling' en daarna 'Bestand versturen'.

  3. Kies 'Bestand kiezen en upload het csv-bestand. Kies voor het soort bestand 'Aanlevering te verwerken facturen'. Klik op 'Verstuur'.
  4. DUO controleert uw bestand.
  5. DUO maakt het terugmeldbestand 'Resultaat aanbieden facturen'. Dit bestand staat de volgende werkdag voor u klaar. Er staan gegevens in over de verwerking van de facturen van 1 aanleverbestand. Bij fouten krijgt u een melding in de rubriek 'signaal'.
  6. Wekelijks krijgt u een 'Terugmelding overzicht factuurinformatie' met daarin de status van facturen of wijzigingen die u hebt aangeleverd en die DUO heeft verwerkt.

U krijgt 1 keer een terugmelding van betaalde, afgewezen en geweigerde facturen.

Hoe het verdergaat

De inburgeraar krijgt een e-mail. Hij logt in op Mijn Inburgering en controleert de factuur. Keurt hij hem goed, dan betaalt DUO de factuur.

Inburgeraars die niet kunnen inloggen op Mijn Inburgering, kunnen een ondertekende papieren factuur opsturen. De papieren factuur moet overeenkomen met de digitale factuur die u hebt aangeleverd.

Maximaal € 2.000,- per kwartaal

Per inburgeraar accepteert DUO maximaal € 2.000,- aan facturen per kwartaal. Alleen als de inburgeraar het inburgeringsexamen heeft gehaald, mag dit bedrag in het laatste kwartaal hoger zijn. De laatste factuur moet u indienen binnen 4 maanden nadat de inburgeraar aan zijn inburgeringsplicht heeft voldaan.

Examen niet vooraf factureren

U kunt de kosten van het inburgeringsexamen niet vooraf factureren. Als de inburgeraar zich voor het inburgeringsexamen aanmeldt, kan hij aangeven dat het examen moeten worden betaald uit de lening.

Onjuiste factuur terug naar inburgeraar

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stuurt DUO onjuiste facturen terug naar de inburgeraar. Ook informatie over de betaling van een factuur gaat alleen naar de inburgeraar.

Meer informatie

Komt u er niet uit? Meer informatie vindt u in de handleiding Digitaal uitwisselen voor cursusinstellingen. Hierin vindt u ook instructies voor het aanmaken van een creditfactuur.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen. Of ga naar de contactpagina voor meer informatie.

Mailen

Stel uw vraag via sci@duo.nl. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 91 91 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee