Naar Nieuwe Wet inburgering

Leerbaarheidstoets (LBT)

Onderdeel van de brede intake is een leerbaarheidstoets (LBT) die de inburgeringsplichtige moet doen. Aan de hand van de brede intake en de leerbaarheidstoets stelt de gemeente een Persoonlijk Plan inburgering en Participatie (PIP) op voor de klant. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en het afnemen van de LBT.

Concreet houdt dit in dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor:

  • het inplannen van afspraken met de kandidaten
  • het beschikbaar stellen van afnamenlocatie
  • de begeleiding bij de afname van de toets.

Rol DUO

Bij de afname van de leerbaarheidstoets heeft DUO een centrale rol. DUO zorgt voor het afname platform (Optimum), de verwerking van de toetsresultaten, het doorgeven van de uitslagen en het aanmaken en beheren van de accounts voor toegang tot Optimum voor toetsbegeleiders.

Informatie over de Leerbaarheidstoets vindt u in het ‘Overzichtsscherm inburgeraar’ in Mijn DUO. Hier staat onder andere het examennummer, de datum aanmelding, de datum toetsafname en het resultaat. U ziet alleen informatie over inburgeringsplichtigen van uw eigen gemeente.

Samenwerken met andere gemeente

Gemeenten die een samenwerkingsverband aangaan met een andere gemeente voor het afnemen van de Leerbaarheidstoets, geven dit door met het formulier Leerbaarheidstoets inburgeren.

Uitbesteden aan andere partij

Besteedt een gemeente de afname van de Leerbaarheidstoets uit een aan een andere partij (geen gemeente)? Deze samenwerking hoeft niet aan DUO te worden doorgegeven. 

Toetsbegeleider

De toets kan alleen worden afgenomen door gecertificeerde toetsbegeleiders. Om een gecertificeerde toetsbegeleider te worden, moet er een training worden gevolgd bij bureau ICE. Kijk voor meer informatie en het aanmelden voor de training op de website van bureau ICE Link opent externe pagina .

Wordt de Leerbaarheidstoets afgenomen door een toetsbegeleider van een andere partij (geen gemeente)? Dan geeft de verantwoordelijke gemeente de gegevens van de toetsbegeleider door en ondertekent het formulier.

Aanvragen of intrekken account toetsbegeleiders

De leerbaarheidstoets mag alleen worden afgenomen door gecertificeerde toetsbegeleiders. Als iemand een training voor toetsbegeleiders heeft gevolgd, krijgt DUO de gegevens door van Bureau ICE. Een gemeente kan met het formulier Leerbaarheidstoets inburgeren een verzoek doen om het account van een toetsbegeleiders vrij te geven voor het gebruik in Optimum.

DUO controleert of de toetsbegeleider op de lijst van bureau ICE voorkomt. Als de gegevens overeenkomen wordt het account in Optimum vrijgegeven. De gemeente krijgt een bevestiging per e-mail op het opgeven e-mailadres. De toetsbegeleider krijgt persoonlijk de inloggegevens toegestuurd per e-mail. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen, bijvoorbeeld als een toetsbegeleiders uit dienst gaat. Gebruik voor het doorgeven van wijzigingen een apart formulier.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee