Naar Nieuwsoverzicht

Geld maatschappelijke begeleiding in meicirculaire

Als gemeente krijgt u geld voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Dit jaar wordt dit bedrag uitbetaald via de decentralisatie-uitkering in de meicirculaire gemeentefonds 2021.

Berekening vergoeding

De vergoeding is afhankelijk van het aantal gehuisveste inburgeringsplichtige statushouders per gemeente in de periode 1 oktober 2017 t/m 26 februari 2021. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen personen die inburgeringsplichtig zijn geworden vanaf 1 oktober 2017 en vóór 1 oktober 2017.

Meer informatie

In de toelichting van het ministerie van SZW leest u hoe het bedrag voor maatschappelijke begeleiding is berekend.

Via het portal inburgering (PIB) ziet u de gegevens van de personen voor wie u de vergoeding krijgt. In de handleiding Participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding leest u meer over het gebruik van het portal.

Vragen

Hebt u vragen, bel dan gerust tijdens kantooruren met 050-599 9191.

Bekijk ook onze pagina over maatschappelijke begeleiding

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee