Naar Nieuwsoverzicht

Verlate oplegging inburgeringsplicht aantal inburgeraars

Van januari 2022 tot en met mei 2023 hebben 3.210 personen ten onrechte geen kennisgeving gehad, dat zij inburgeringsplichtig zijn onder de Wet inburgering 2021. Dat kwam door een technische storing in de geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen IND en DUO.

DUO informeert deze mensen per brief. Eerst krijgen zij een brief met uitleg en daarna de formele kennisgeving inburgeringsplicht.  

Welke inburgeraars

De gemeenten waar deze inburgeringsplichtigen wonen, zijn door SZW geïnformeerd. Gemeenten kunnen het Portaal Inburgering (PIB) van DUO raadplegen om te zien om wie het gaat. In het PIB worden drie signalen gedeeld namelijk ‘nalevering IND tweede helft 2022’, ‘nalevering IND eerste helft 2023’ en ‘nalevering IND 2023’. Ook komt er over deze situatie een melding in het PIB.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van Divosa Link opent externe pagina . Daar staan ook veelgestelde vragen. Op inburgeren.nl Link opent externe pagina staat een nieuwsbericht met aanvullende informatie voor inburgeraars. De brief voor inburgeraars staat daar ook in. Hebt u verder nog vragen, neem dan tijdens kantooruren contact op met SCI via 050 599 91 91 of stuur een e-mail naar sci@duo.nl. 

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee