Naar Nieuwsoverzicht

Jaarverantwoording 2020 vóór 1 maart 2021

Leg in 2020 uitgevoerde activiteiten vóór 1 maart 2021 vast ten behoeve van de jaarverantwoording kinderopvang. Dit doet u in LRK, GIR Inspecteren en GIR Handhaven. Na 28 februari 2021 kunt u de gegevens voor de jaarverantwoording 2020 niet meer aanpassen.

Vragenlijst

De jaarverantwoording over 2020 bestaat uit een vragenlijst van twee delen. Deel A is bedoeld om een goed beeld te krijgen van de context waarbinnen gemeenten hun taken in 2020 hebben uitgevoerd. Deel B bevat vragen over de uitvoering van de wettelijke taken over het gehele jaar 2020. De criteria die hierbij aan de orde komen, zijn (net als in andere jaren) gebaseerd op de vier belangrijkste wettelijke taken van gemeenten. 

Vanaf 1 april aanstaande staat de concept-jaarverantwoording met vooraf ingevulde gegevens in het Internet Schooldossier (ISD) voor u klaar.

Webinar jaarverantwoording 2020

Op maandag 19 april om 11 uur organiseren de Inspectie van het Onderwijs, VNG Naleving en DUO een online webinar over de jaarverantwoording 2020. Naast een korte presentatie heeft u alle gelegenheid tot het stellen van vragen.

Meld u aan met het formulier Online overleg jaarverantwoording 2020 Link opent externe pagina .

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee