Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek kinderopvang 2019

De uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek kinderopvang 2019 zijn bekend.

Werkt u met het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR), dan heeft u in mei 2019 mogelijk het klanttevredenheidsonderzoek kinderopvang ingevuld. Hartelijk dank voor uw deelname, we zijn blij met uw bijdrage. Een aantal verbeterpunten is opgepakt. Hieronder vindt u de resultaten van het onderzoek.