Naar Nieuwsoverzicht

Maatwerk bij jaarverantwoording 2020

De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) past maatwerk toe bij de beoordeling van de jaarverantwoording 2020.

Keuzes, afspraken en onderbouwing

De coronamaatregelen hebben invloed op de uitvoering van de wettelijke taken kinderopvang door de gemeenten. De IvhO past daarom maatwerk toe bij de beoordeling van de jaarverantwoording 2020. Belangrijk hierbij zijn:

  • de keuzes en afspraken die u als gemeente hebt gemaakt
  • de onderbouwing hiervan.

Vragenlijst

Wilt u nu al weten hoe de jaarverantwoording 2020 er uitziet? De IvhO mailt de vragenlijst naar haar contactpersonen. U kunt de lijst ook raadplegen op het forum ‘Toezicht en handhaving kinderopvang’ van VNG Naleving. U hoeft de vragenlijst nu nog niet in te vullen. Vanaf 1 april 2021 is jaarverantwoording beschikbaar via het Internet schooldossier (ISD).

Meer informatie

Hebt u vragen of opmerkingen over de jaarverantwoording 2020? Stuur dan een e-mail naar de VNG (trainingkinderopvang@vng.nl) of naar de Inspectie van het Onderwijs (kinderopvang@owinsp.nl).