Naar Nieuwsoverzicht

Nieuwe versie LRK en GIR

Op woensdag 1 juli is de nieuwe versie van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR) online gezet. Een aantal veranderingen lichten we hieronder toe.

Voor GGD’en en gemeenten

  • De opmaak van het inspectierapport is aangepast.

  • Tot nu toe werden alle handmatig geüploade inspectierapporten in het publieksportaal ten onrechte als jaarlijks onderzoek weergegeven. Vanaf 1 juli wordt het soort onderzoek getoond zoals vermeld in het toelichtingsveld. Is het toelichtingsveld leeg dan wordt het soort onderzoek niet weergegeven.

Voor GGD’en

  • Tussen de fase 'uitvoeren' en de fase 'conceptrapport' is een extra fase 'herstelaanbod' toegevoegd. Deze nieuwe fase geeft beter inzicht in de voortgang van het inspectie-onderzoek.

  • Op het tabblad ‘Inspectieonderzoeken’ van de planningsmodule kunt u nu zelf een csv-bestand samenstellen. Dat kon ook al op het tabblad ‘Voorzieningen’. Ook is dit csv-bestand uitgebreid met een kolom waarin het herstelaanbod is weergegeven.

  • U kunt de uursoort ‘VE-uren’ zelf toevoegen aan de planning. Is het aantal VE-uren vastgelegd in de afspraken en biedt de voorziening VE aan, dan kunnen VE-uren worden gepland en getoond. De juiste schrijfwijze bij het toevoegen is: VE-uren

  • In de planningsmodule op het tabblad ‘Inspectieonderzoeken’ vindt u een dropdown- menu achter ‘Inspecteur’. Medewerkers die uit dienst zijn, staan nu onderaan deze lijst vermeld.

Voor gemeenten

  • In het overheidsportaal kunt u nu zoeken op de status van een voorziening. Alleen de voorzieningen met die status worden dan in het LRK getoond.

  • In GIR Handhaven is nu ook voor het actietype ‘Niet handhaven na herstelaanbod’ een standaardbrief beschikbaar.

  • Wordt met behulp van het BSN het GBA bevraagd naar inwonenden? Dan worden nu alleen personen getoond met een woonadres. Personen met bijvoorbeeld een briefadres worden niet meer weergegeven.