Naar Nieuwsoverzicht

Start meldpunt mbo schoolsluiting vanwege corona

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de MBO Raad hebben afgesproken om tijdelijke schoolsluiting in het middelbaar beroepsonderwijs vanwege het coronavirus landelijk te registreren. Hiervoor heeft de Inspectie van het Onderwijs per 15 oktober een meldpunt ingericht.

Continuïteit van onderwijs

Het meldpunt staat in het Internet Schooldossier Link opent externe pagina van de Inspectie van het Onderwijs. Het registreren kost hooguit een paar minuten tijd. De informatie is erg belangrijk om zicht te houden op de continuïteit van onderwijs, en waar nodig bij te sturen.

Meer informatie

Meer informatie over het meldpunt mbo schoolsluiting vindt u op de site van de Inspectie van het Onderwijs Link opent externe pagina.