Naar Nieuwsoverzicht

Voorlichting over kabinetsplannen studiefinanciering

Het kabinet wil onder andere per 1 september 2023 de basisbeurs opnieuw invoeren in het hoger onderwijs. De kabinetsplannen hebben gevolgen voor de voorlichting van DUO aan aankomende studenten.

De kabinetsplannen

Het wetsvoorstel van het kabinet omvat onder andere de volgende punten:

  • de herinvoering van de basisbeurs voor hbo en universiteit
  • een verhoging van de inkomensgrens voor de aanvullende beurs in het hoger onderwijs
  • een tegemoetkoming voor studenten die hebben gestudeerd tijdens het leenstelsel
  • het gelijktrekken van de terugbetalingsvoorwaarden voor het mbo met het hoger onderwijs
  • het vervallen van de bijverdiengrens in het mbo.

Kijk voor meer informatie over de plannen op rijksoverheid.nl Link opent externe pagina .

Persoonlijke voorlichting aan studenten

De kabinetsplannen zijn pas definitief als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hiermee hebben ingestemd. Pas daarna kan DUO alle studenten persoonlijk informeren wat dit voor hen betekent. Naar verwachting zal dat zijn in juli 2023.

Webinars en lespakketten in het voorjaar

Normaal gesproken organiseert DUO in het najaar webinars voor aankomende mbo- en ho-studenten. Ook stelt DUO in dezelfde periode lespakketten beschikbaar, waarmee u zelf lessen over studiefinanciering kunt verzorgen. Omdat de kabinetsplannen de komende maanden nog kunnen wijzigen, zullen wij deze webinars en lespakketten dit studiejaar pas in het voorjaar van 2023 aanbieden.

Duo.nl/stufi2023

Krijgt u nu al vragen van studenten over de plannen? Op duo.nl/stufi2023 vindt u informatie over de herinvoering van de basisbeurs, de tegemoetkoming en de overige kabinetsplannen. In de komende maanden vullen we deze informatie verder aan.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee