Naar Nieuwsoverzicht

Help uw studenten om geen tegemoetkoming mis te lopen

De overheid komt studenten tegemoet die vanwege de coronamaatregelen studievertraging hebben opgelopen. Als onderwijsinstelling kunt u helpen voorkomen dat studenten de tegemoetkoming mislopen.

2 tegemoetkomingen

Er zijn 2 financiële tegemoetkomingen:

Automatisch bericht naar student

Als studenten in aanmerking komen voor de tegemoetkoming voor extra kosten vanwege studievertraging, krijgen zij automatisch bericht van DUO. Ook buitenlandse studenten zonder recht op studiefinanciering kunnen vallen onder de deze tegemoetkoming. Zij gaan vaak na hun studie terug naar het buitenland. DUO heeft geen gegevens van deze studenten. Daarom moeten zij voor vertrek uit Nederland een paar zaken regelen om de tegemoetkoming te ontvangen.

Wat kunt u doen?

Als onderwijsinstelling kunt u studenten erop wijzen hoe zij kunnen voorkomen dat zij de tegemoetkoming mislopen. Het gaat dan om studenten die

  • in studiejaar 2019-2020 én in het studiejaar 2020-2021 minimaal 1 maand stonden ingeschreven bij een opleiding in het bekostigd onderwijs, én
  • vóór 1 februari 2021 een diploma halen.

Hieronder vindt u een Nederlandse en Engelse tekst die u hiervoor kunt gebruiken. Voor een makkelijke verspreiding kunt u de tekst ook als pdf-bestand downloaden.

Tekst tegemoetkoming voor studenten (Nederlands)

Tegemoetkoming voor studievertraging vanwege coronamaatregelen

Behaalde je door de coronamaatregelen later dan gepland je diploma? En moest je hierdoor langer lesgeld of collegegeld betalen? Dan heb je misschien recht op een financiële tegemoetkoming van de overheid. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zorgt voor de uitbetaling ervan. Kijk voor de voorwaarden en bedragen op duo.nl/corona. Als je hiervoor in aanmerking komt, krijg je uiterlijk maart 2021 bericht van DUO. De tegemoetkoming wordt dan eind maart uitbetaald.

Loop de tegemoetkoming niet mis: Zorg dat je bereikbaar bent!

Zo zorg je ervoor dat je het bericht niet misloopt:

  1. Heb je studiefinanciering (gehad)? Log dan in op Mijn DUO en controleer of DUO jouw recentste adres en/of e-mailadres heeft. Als je geen studiefinanciering hebt gehad, hoef je niets te doen. DUO stuurt het bericht dan naar het adres waarop je bij de gemeente staat ingeschreven.
  2. Verhuis je na het behalen van je diploma naar het buitenland? Geef je nieuwe adres dan door in Mijn DUO. En installeer en activeer voor vertrek de DigiD app. Zo kun je overal inloggen in Mijn DUO en mis je het bericht niet.
    Heb je geen studiefinanciering en zijn je adresgegevens niet bekend bij DUO? Zorg dan dat je voor vertrek je nieuwe adres doorgeeft aan je Nederlandse gemeente.

Tekst tegemoetkoming voor studenten (Engels)

Compensation for study delay resulting from corona measures

Did you graduate later than planned due to corona measures? And did you have to pay more tuition fees because of this? Then you may be entitled to financial compensation from the government. DUO (the Dienst Uitvoering Onderwijs, or Education Executive Agency) takes care of the payment. Go to duo.nl/corona for the conditions and amounts. If you are entitled for a compensation, you will receive notice from DUO no later than March 2021. The compensation wil be payed by the end of March.

Do not miss the compensation: make sure you can be reached!

This is the way to be sure you will not miss the notification:

  1. Do you or did you receive study finance? Then log in to Mijn DUO and check whether DUO has your latest postal or e-mail address. If you did not have student finance, you do not have to do anything. DUO will then send the notification to the municipal address you are registered at.
  2. Do you move abroad after graduation? Then register your new address in Mijn DUO. Also install and activate the DigiD app before you leave the country. Then you are able to log in to Mijn DUO everywhere and will not miss the notification.
    Do you not have student finance and does DUO not have your address? Then make sure that you inform your municipality of your address abroad before you leave the country.

Diplomadatum aanleveren voor 1 maart

Behaald de student het diploma voor 1 februari 2021? Om de tegemoetkoming eind maart uit te kunnen betalen, is het belangrijk dat u de diplomagegevens inclusief diplomadatum uiterlijk 1 maart 2021 aanlevert aan DUO. Als wij de gegevens later van u binnenkrijgen, krijgt de student de tegemoetkoming later uitbetaald.