Naar Onderwijsvernieuwing

Geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties

  1. Voornemen landelijk deel melden
  2. Aanvragen landelijk deel
  3. Aanvragen regionaal deel

Aanvragen landelijk deel

Het bevoegd gezag van een instelling vraagt (als penvoerder) de ontwikkeling aan van een landelijk deel van een geregionaliseerde kwalificatie.

Voorwaarden

  • Een aanvraag wordt ingediend door twee of meer instellingen.
  • Bij de aanvraag is een advies van de SBB gevoegd.

Zie Aanvraag landelijk deel, artikel 12. Voor de benodigde gegevens voor de aanvraag, zie Informatie landelijk deel, artikel 13 van het besluit.

Aanvragen

U ontvang direct per e-mail een bevestiging en referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

DUO beoordeelt de aanvraag. Zie voor de vereisten, artikel 5 van het besluit.

Aanvraagtermijn en beslissing

  • Op een aanvraag die uiterlijk 15 september 2019 was ontvangen, volgde uiterlijk 15 november 2019 een besluit.
  • Op een aanvraag die uiterlijk 15 september 2020 is ontvangen volgt uiterlijk 15 november 2020 een besluit.

Zie artikel 14 en 15 van het Besluit

Lees meer op wetten.nl in het Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo.

Al goedgekeurde landelijke delen

In de lijst vindt u de landelijke delen die al zijn goedgekeurd.