Naar In het kort

Bekostiging basisonderwijs

  1. In het kort
  2. Bekostiging teldatum 1 oktober
  3. Bekostiging teldatum 1 februari

Bekostiging teldatum 1 februari

Vanaf 1 januari 2023 bestaat de bekostiging voor basisscholen uit:

  • Basisbekostiging
  • Extra bekostiging
  • Aanvullende bekostiging

Door de vereenvoudiging bekostiging van het primair onderwijs is de teldatum veranderd van 1 oktober naar 1 februari. In 2023 ontvangt u bekostiging op basis van het aantal ingeschreven leerlingen in ROD op teldatum 1 februari 2022. Dit aantal is op 8 april 2022 definitief vastgesteld. Dit kunt u terugvinden in het Ovt.

Scholen konden tot uiterlijk 8 april 2022 de leerlingengegevens registreren in ROD. Voor leerlingen waarvan de gegevens op die uiterste datum niet correct in ROD stonden, ontvangt een school geen bekostiging. U vindt meer informatie over uitwisselen met ROD bij Inschrijven leerling.

Basisbekostiging

Vanaf 1 januari 2023 bestaat de basisbekostiging voor basisscholen uit:

  • Een bedrag per leerling. In dit bedrag zitten ook de werkdrukmiddelen. 
  • Een bedrag per school. Bij een school met 100 leerlingen of meer is het bedrag hoger.
Berekening bedrag

Bedrag per leerling x aantal leerlingen + bedrag per school. 

Het bedrag is niet bekend omdat de regeling nog niet is vastgesteld.

Extra bekostiging

Basisscholen kunnen extra bekostiging ontvangen voor:

Een nevenvestiging

Een basisschool met een nevenvestiging ontvangt extra bekostiging. De bekostiging bestaat uit een vast bedrag per nevenvestiging en een gedeelte dat afhankelijk is van het aantal leerlingen op de school en nevenvestiging(en). 

Kleine basisscholen

De extra bekostiging is bedoeld voor basisscholen tot 150 leerlingen. De extra bekostiging wordt bepaald op basis van een startbedrag en een verminderingsbedrag per leerling.

Zeer kleine basisscholen

De minimale bekostiging die scholen ontvangen wordt gebaseerd op 23 leerlingen. Als scholen minder leerlingen hebben, ontvangen ze extra bekostiging om dit verschil aan te vullen. De extra bekostiging wordt alleen berekend over de basisbekostiging, de extra bekostiging kleine scholen en de extra bekostiging nevenvestiging. Onderdelen als de extra bekostiging voor onderwijsachterstanden of aanvullende bekostiging worden dus niet meegerekend. 

Bestrijding onderwijsachterstanden

Basisscholen ontvangen extra bekostiging om onderwijsachterstanden te bestrijden. Deze extra bekostiging berekenen we met de achterstandsscores van alle (neven)vestigingen van een school en een bedrag per achterstandsscore. De achterstandsscore per (neven)vestiging wordt bepaald door de achterstandsindicator van het CBS.

Nederlands onderwijs anderstaligen (NOAT)

Basisscholen ontvangen extra bekostiging voor Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT). Deze extra bekostiging wordt berekend met een bedrag per school en een bedrag per NOAT-leerling. Meer informatie over het uitwisselen van NNCA, leest u op de pagina NNCA-leerlingen.

Internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO)

Scholen met een IGBO-afdeling ontvangen extra bekostiging op basis van een vast bedrag per IGBO-afdeling en een bedrag per IGBO-leerling. U ontvangt deze bekostiging na een juiste registratie in ROD automatisch.

Meer informatie over de bekostiging, voorwaarden en de registratie van IGBO, leest u op de pagina IGBO.

Groei

De extra bekostiging groei wordt per bestuur berekend. Deze bekostiging ontvangt een bestuur als het in een bepaalde maand met 4% of meer is gegroeid ten opzichte van het aantal leerlingen op de teldatum 1 februari van het jaar ervoor. De berekening vindt elke maand plaats op basis van het aantal leerlingen dat op de eerste dag van de maand staat ingeschreven in het ROD. Het moment waarop wordt vastgesteld hoeveel leerlingen er staan ingeschreven, is 28 dagen na de eerste dag van de maand. 

Berekening groeibekostiging
Het aantal leerlingen waarmee het bestuur is gegroeid ten opzichte van de teldatum (wanneer dit meer dan 4% is) x een bedrag per leerling. 

Het bedrag per leerling is 1/12e van het basisbedrag per leerling.

Aanvullende bekostiging

Een basisschool kan in aanmerking komen voor aanvullende bekostiging. U leest hier meer over bij Bijzondere bekostiging.

Vanaf 1 januari 2023 verandert de term 'bijzondere bekostiging' in ‘aanvullende bekostiging'.

Regelgeving

Bekijk de regelgeving in:

De Regeling bekostiging personeel is nog niet vastgesteld en gepubliceerd in het Staatscourant.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee