Naar In het kort

Bekostiging basisonderwijs

  1. In het kort
  2. Bekostiging
  3. Overgangsbekostiging

Bekostiging

De bekostiging voor basisscholen bestaat uit:

  • Basisbekostiging
  • Extra bekostiging
  • Aanvullende bekostiging

Registreren in ROD

DUO kijkt voor de bekostiging naar het aantal ingeschreven leerlingen dat een school op 1 februari heeft geregistreerd in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). Dit aantal wordt op 29 februari definitief vastgesteld. Dit ziet u terug in het Overzicht vaststelling tellingen.

Voor leerlingen waarvan de gegevens op die uiterste datum niet correct in ROD stonden, ontvangt een school geen bekostiging. U vindt meer informatie over uitwisselen met ROD bij Inschrijven leerling.

Financiële beschikking

Basisscholen ontvangen financiële beschikkingen voor de bekostiging. U bekijkt de beschikkingen met een bestuursnummer en instellingscode op Instellingsinformatie.

Basisbekostiging

De basisbekostiging voor basisscholen bestaat uit:

  • Een bedrag per leerling. In dit bedrag zitten ook de werkdrukmiddelen. 

  • Een bedrag per school. Bij een school met 100 leerlingen of meer is het bedrag hoger.

Berekening bedrag

Bedrag per leerling x aantal leerlingen + bedrag per school.

Extra bekostiging

Basisscholen kunnen extra bekostiging ontvangen voor:

Een nevenvestiging

Een basisschool met een nevenvestiging ontvangt extra bekostiging. De bekostiging bestaat uit een vast bedrag per nevenvestiging en een gedeelte dat afhankelijk is van het aantal leerlingen op de school en nevenvestiging(en). 

Kleine basisscholen

De extra bekostiging is bedoeld voor basisscholen tot 150 leerlingen. De extra bekostiging wordt bepaald op basis van een startbedrag en een verminderingsbedrag per leerling.

Zeer kleine basisscholen

De minimale bekostiging die scholen ontvangen is op basis van 23 leerlingen. Als scholen minder leerlingen hebben, ontvangen ze extra bekostiging om dit verschil aan te vullen. De extra bekostiging wordt alleen berekend over de basisbekostiging, de extra bekostiging kleine scholen en de extra bekostiging nevenvestiging. Onderdelen als de extra bekostiging voor onderwijsachterstanden of aanvullende bekostiging worden dus niet meegerekend. 

Bestrijding onderwijsachterstanden

Basisscholen ontvangen extra bekostiging om onderwijsachterstanden te bestrijden. Deze extra bekostiging berekenen we met de achterstandsscores van alle (neven)vestigingen van een school en een bedrag per achterstandsscore. De achterstandsscore per (neven)vestiging wordt bepaald door de achterstandsindicator van het CBS Link opent externe pagina .

Brochure

De brochure bevat informatie over de onderwijsachterstandenscore en geeft inzicht in de redenen waarom bedragen kunnen wisselen. Download op Rijksoverheid.nl de brochure Fluctuaties achterstandsscores scholen primair onderwijs Link opent externe pagina .

Nederlands onderwijs anderstaligen (NOAT)

Basisscholen ontvangen extra bekostiging voor Nederlands onderwijs aan anderstaligen (NOAT). Deze extra bekostiging wordt berekend met een bedrag per school en een bedrag per NOAT-leerling. Meer informatie over het uitwisselen van NNCA, leest u op de pagina NNCA-leerlingen.

Internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO)

Scholen met een IGBO-afdeling ontvangen extra bekostiging op basis van een vast bedrag per IGBO-afdeling en een bedrag per IGBO-leerling. Deze bekostiging ontvangt de school automatisch na de juiste registratie van de IGBO-afdeling in ROD.

Meer informatie over het uitwisselen van leerlinggegevens, waaronder de afdeling IGBO, leest u op de pagina Inschrijvingsgegevens basisonderwijs.

Groei

De extra bekostiging groei wordt per bestuur berekend. Deze bekostiging ontvangt een bestuur als het in een bepaalde maand met 4% of meer is gegroeid ten opzichte van het aantal leerlingen op de teldatum 1 februari van het jaar ervoor. De berekening vindt elke maand plaats op basis van het aantal leerlingen dat op de eerste dag van de maand staat ingeschreven in het ROD. Het moment waarop wordt vastgesteld hoeveel leerlingen er staan ingeschreven, is 28 dagen na de eerste dag van de maand. 

Berekening groeibekostiging

Het aantal leerlingen waarmee het bestuur is gegroeid ten opzichte van de teldatum (wanneer dit meer dan 4% is) x een bedrag per leerling. 

Het bedrag per leerling is 1/12e van het basisbedrag per leerling.

Aanvullende bekostiging

Scholen kunnen in bepaalde situaties, ook aanvullende bekostiging ontvangen.

Professionalisering en begeleiding van starters en schoolleiders

Basisscholen ontvangen automatisch aanvullende bekostiging voor professionalisering en begeleiding van starters en schoolleiders. DUO berekent de bekostiging met een bedrag per leerling. Deze regeling is verlengd tot en met 2024.

Arbeidsmarkttoelage

Een aantal vestigingen van basisscholen behoort tot de 15% vestigingen met de hoogste achterstandsscores. Deze vestigingen staan in de bijlage van de Regeling arbeidsmarkttoelage Link opent externe pagina . U ontvangt als bestuur van zo’n vestiging deze bekostiging automatisch. U gebruikt het om personeel te behouden en nieuw personeel aan te trekken voor onderwijs aan de meest kwetsbare leerlingen. 

De aanvullende bekostiging bestaat uit een vast bedrag per leerling. Vestigingen in het basisonderwijs met minder dan 145 leerlingen ontvangen een extra toeslag. 

Aanvragen

Een bestuur van een school kan voor sommige leerlingen aanvullende bekostiging aanvragen. Bij Aanvullende bekostiging leest u hoe en wanneer u dit doet.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 11 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. 

Terugbelverzoek

Hebt u na 13.00 uur een vraag? Mail dan naar ico@duo.nl en zet bij het onderwerp: terugbelverzoek. Vermeld in de mail uw naam, telefoonnummer en eventueel instellingscode. We bellen u vandaag of de volgende werkdag terug.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee