Kijkglazen

De Kijkglazen geven u informatie over de leerlingen van uw samenwerkingsverband. Er zijn verschillende Kijkglazen waarin gegevens teruggekoppeld worden.

U vindt de Kijkglazen op Mijn DUO. Kijkglas 3 staat ook onder 'Overzicht financiële beschikkingen' op Instellingsinformatie.

Kijkglas 1 en 2 veranderen

Kijkglas 1 en 2 worden straks getoond in dashboards. Dashboards Samenwerkingsverbanden 1a en 1b vervangen Kijkglas 1 (deel 1 en deel 2). Dashboard Samenwerkingsverbanden 2 vervangt Kijkglas 2.

Kijkglas 3, 4 en 5 vervallen

Kijkglazen 3 en 4 vervallen vanaf 1 januari 2023 en komen niet meer terug. U kunt deze inzien tot en met eind december 2022. Kijkglas 5 verschijnt voor het laatst in oktober 2022. Ook dit kijkglas komt niet meer terug.

Publicatiedatums

De publicatiedatums zijn gewijzigd: 

 • Dashboard Samenwerkingsverbanden 1a en 1b - deze zijn nu beschikbaar via Mijn DUO 
 • Dashboard Samenwerkingsverbanden 2 - verwacht in september 
 • Het gecorrigeerde Kijkglas 3 - verwacht in augustus. De Kijkglas 3-versie van eind april 2022 is vanwege fouten verwijderd.

Wat vindt u in de Kijkglazen?

Kijkglas 1

Kijkglas 1 toont de aantallen leerlingen waarvoor uw samenwerkingsverband bekostiging ontvangt. Het Kijkglas bestaat uit 2 bestanden:

 1. Het 1e bestand verklaart de aantallen leerlingen die voor de bekostiging zijn gebruikt.
 2. In het 2e bestand staan de individuele inschrijvingen in het speciaal onderwijs die DUO met u verrekent.
DUO maakt regelmatig nieuwe versies van het Kijkglas. De gegevens in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) zijn niet 1-op-1 opgenomen in het Kijkglas, maar alleen de relevante gegevens voor de bekostiging.
 
Controleer uw bekostiging
Door de gegevens op het Overzicht financiële beschikkingen van december te vergelijken met Kijkglas 1 van dezelfde maand, kunt u controleren of uw bekostiging klopt.
Kijkglas 2
 • Kijkglas 2 geeft een overzicht van alle inschrijvingen in het (v)so binnen een schooljaar. 
 • Kijkglas 2 bestaat uit: 'Algemene gegevens' en 'Individuele (v)so inschrijvingen.'
 • In Kijkglas 2 vindt u alle registraties van alle leerlingen die bij uw samenwerkingsverband horen. Hierdoor kan 1 leerling vaker in het bestand voorkomen. Door de begin- en einddatum van de verschillende regels, ziet u wat er wanneer in de registratie van een leerling gewijzigd is.
 • Met Kijkglas 2 kunt u de groeitelling van Kijkglas 3 per leerling berekenen. U gebruikt hiervoor de informatie in de kolommen ‘Instroom’ en ‘Uitstroom’ bij de blokken 2.2/2.4 en 2.3/2.5. 
 • De kolom ‘Doorstroom’ gaat over leerlingen die binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs doorstromen naar een andere vestiging en dit heeft geen invloed op de groei.

Let op: Kijkglas 2 toont ook de niet-bekostigde leerlingen.

Kijkglas 3

Kijkglas 3 toont de groei van het aantal leerlingen op (v)so-scholen binnen het samenwerkingsverband. Het gaat om:

 • de groei van leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring.
 • de groei van leerlingen op (v)so-scholen zonder toelaatbaarheidsverklaring die zijn toegewezen aan het samenwerkingsverband.
Met deze gegevens stelt u de groei vast in het (v)so tussen 1 oktober (van het vorige schooljaar) en 1 februari. Kijkglas 3 vindt u ook bij 'Groei (V)SO' onder 'Overzicht financiële beschikkingen' op Instellingsinformatie.

Als u de basis van de groeiberekening in Kijkglas 3 op individueel niveau wilt achterhalen, kunt u in het Kijkglas 2 van april de kolom instroom en uitstroom gebruiken. 

Kijkglas 4

Kijkglas 4 toont de groei van het aantal leerlingen in het sbo tussen 1 oktober van het vorige jaar en 1 februari. Met dit overzicht kunt u de groeibekostiging van het sbo bepalen.

Kijkglas 5

Kijkglas 5 toont het grensverkeer van sbo-leerlingen met andere samenwerkingsverbanden. Op basis van dit overzicht kunt u het grensverkeer onderling verrekenen.

Handleiding Kijkglazen

Registratie opdc

Als een samenwerkingsverband gebruikmaakt van de diensten van een opdc (orthopedagogisch didactisch centrum), dan moet het samenwerkingsverband het opdc in BRIN (Basisregister Instellingen) registeren. Scholen kunnen na deze registratie de leerlingen die tijdelijk gebruikmaken van de diensten van een opdc, in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) registreren.

Een school kan leerlingen die gebruikmaken van de diensten van het opdc alleen in ROD registeren, als een opdc in BRIN is geregistreerd en een instellingscode heeft. Na de registratie van het opdc in BRIN, ontvangt u van ons de instellingscode van het opdc. Deze instellingscode kunt u doorgeven aan de scholen binnen uw samenwerkingsverband.

Registreren in BRIN
Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'. Bijlagen moet u opnieuw uploaden.
U ontvang met een digitaal formulier direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw registratieverzoek.
Formulier opsturen

Met een digitaal formulier ontvangt u direct een bevestiging. U kunt ook een formulier opsturen per post of verzenden per e-mail naar briweb@duo.nl.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee