Naar In het kort

Bekostiging (voortgezet) speciaal onderwijs

 1. In het kort
 2. Bekostiging teldatum 1 oktober
 3. Bekostiging teldatum 1 februari

Bekostiging teldatum 1 oktober

De personele en materiële bekostiging neemt als basis het aantal bekostigde ingeschreven leerlingen dat een school of instelling op 1 oktober 2021 heeft geregistreerd in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD). Dit aantal is op 1 december 2021 definitief vastgesteld. 

Scholen konden tot uiterlijk 1 december 2021 de leerlingengegevens corrigeren in ROD. Voor leerlingen waarvan de gegevens op die uiterste datum niet correct in ROD zijn opgenomen, ontvangt een school geen bekostiging. U vindt meer informatie over uitwisselen met ROD bij Inschrijven leerling.

Van schooljaar naar kalenderjaar

Scholen ontvangen van de schooljaarbekostiging 2022-2023, bekostiging voor 5 maanden (augustus 2022 t/m december 2022). Dit is nog op basis van teldatum 1 oktober 2021. Voor de kalenderjaarbekostiging in 2023 (januari 2023 t/m december 2023) gebruikt DUO de gegevens van teldatum 1 februari 2022.

Financiële beschikking is verstuurd

Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor cluster 1 & 2 hebben de financiële beschikkingen voor de personele en materiële bekostiging voor schooljaar 2022-2023 ontvangen. 

De beschikking van materiële bekostiging is verstuurd in januari 2022 en die van personele bekostiging in april 2022. Met een instellingscode bekijkt u de beschikkingen op Instellingsinformatie (nieuw).

Waar bestaat de bekostiging uit?

Personele bekostiging

Vso-scholen ontvangen bekostiging voor personeelskosten. De personele bekostiging is onderdeel van de lumpsumbekostiging.

De bekostiging bestaat uit:

 • Basisbekostiging personeel
 • Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid
 • Bekostiging zware ondersteuning

Basisbekostiging personeel

 • De basisbekostiging neemt als basis het aantal bekostigde ingeschreven leerlingen dat de instellingen op 1 oktober van het voorgaande schooljaar hebben geregistreerd in ROD. Dit aantal is op 1 december van dat schooljaar definitief vastgesteld.
 • Er is onderscheid in leerlingen jonger dan 8 jaar en leerlingen van 8 jaar en ouder.

Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid
Deze bekostiging neemt als basis het aantal bekostigde ingeschreven leerlingen dat de instellingen op 1 oktober van het voorgaande schooljaar hebben geregistreerd in ROD. Dit aantal is op 1 december van dat schooljaar definitief vastgesteld.

Bekostiging zware ondersteuning cluster 1 & 2
De bekostiging zware ondersteuning bestaat uit een bedrag per instelling. Dit bedrag vindt u in de regeling.

Bekostiging zware ondersteuning cluster 3 & 4
De bekostiging voor zware ondersteuning wordt berekend per ondersteuningscategorie (laag, midden, hoog) op basis van een bedrag per leerling in het speciaal onderwijs (so) en/of het voortgezet speciaal onderwijs (v)so.

Materiële bekostiging

Met de materiële bekostiging (mi-bekostiging) betaalt een school alle materiële zaken in en om de school. De mi-bekostiging wordt per kalenderjaar toegekend.

Basisbekostiging en aanvullende bekostiging zware ondersteuning cluster 1 & 2
De materiële bekostiging voor cluster 1 en 2 bestaat uit de basisbekostiging en een aanvullende materiële bekostiging voor zware ondersteuning.

 • De basisbekostiging bestaat uit een bedrag per leerling. Voor de basisbekostiging geldt dat er voor de so-leerlingen een onderscheid wordt gemaakt in leerlingen jonger dan 8 jaar en leerlingen van 8 jaar en ouder.
 • De aanvullende materiële bekostiging voor zware ondersteuning bestaat uit een vast bedrag per instelling.
Basisbekostiging en aanvullende bekostiging zware ondersteuning cluster 3 & 4
De materiële bekostiging voor de instellingen cluster 3 en 4 bestaat uit basisbekostiging en aanvullende materiële bekostiging voor zware ondersteuning.
 • De basisbekostiging bestaat uit een vast bedrag per school, vast bedrag per schooltype (onderwijssoort) en een bedrag per leerling. Voor de basisbekostiging geldt dat er voor de so-leerlingen een onderscheid wordt gemaakt in leerlingen jonger dan 8 jaar en leerlingen van 8 jaar en ouder.
 • De aanvullende materiële bekostiging voor zware ondersteuning bestaat uit een bedrag per  leerling. Voor de so-leerlingen wordt een onderscheid gemaakt in leerlingen jonger dan 8 jaar en leerlingen van 8 jaar en ouder.
 • Indien van toepassing is een deel aanvullende bekostiging voor brancardliften en/of schoolbaden.
Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

Naast de personele bekostiging ontvangen scholen bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid. 

Vso cluster 1 en 2:
De bekostiging bestaat uit een bedrag per leerling en een bedrag per leerling ten behoeve van de schoolbegeleiding.

Vso cluster 3 en 4:
De bekostiging bestaat uit een bedrag per so-leerling, een bedrag per vso-leerling, een bedrag voor leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond en een bedrag per leerling ten behoeve van de schoolbegeleiding.

Bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders

Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor clusters 1 t/m 4 ontvangen een bedrag per leerling voor professionalisering en begeleiding startende leraren en schoolleiders. 

Deze bijzondere bekostiging levert een bijdrage aan de professionalisering van personeel en de begeleiding van startende leraren en schoolleiders. Het bestuur besluit gemeenschappelijk met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad over de inzet van de middelen.

Bedrag
Voor alle (speciale) scholen voor basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs is het bedrag per leerling gelijk. 

Het bedrag voor schooljaar 2021-2022 is per leerling € 94,20. Voor het schooljaar 2022-2023 ontvangt u de bekostiging voor 5 maanden, augustus tot en met december 2022. Het bedrag voor het schooljaar 2022-2023 is per leerling € 95,09 x 41,67%.

Bekijk de regelgeving

Regelgeving

Personele bekostiging

Materiële bekostiging

Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

Bijzondere bekostiging bij fusie

Bekijk voor meer informatie over bijzondere bekostiging bij fusie, de pagina Fusiecompensatie.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee