Bijzondere bekostiging aanvragen

Aanwezigheid schipperskinderen

Een basisschool kan bijzondere bekostiging aanvragen voor de aanwezigheid van schipperskinderen. Om deze bijzondere bekostiging aan te vragen, moet uw school voldoen aan de volgende voorwaarden.

Voorwaarden

  • Minimaal 3 schipperskinderen bezoeken de school in de eerste vier verblijfsjaren;
  • deze leerlingen bezoeken de school vóór 1 april van het huidige schooljaar;
  • deze leerlingen verblijven in een internaat of pleeggezin;
  • de vader of moeder van deze leerlingen oefent het schippersbedrijf uit of heeft het schippersbedrijf uitgeoefend.

Kijk voor meer informatie over bijzondere bekostiging ‘aanwezigheid schipperskinderen’ in artikel 30 van de regeling 2019-2020.

Aanvragen

  • Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Aanwezigheid schipperskinderen.'
    Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Op tijd insturen

Een aanvraag voor de periode na 1 april van het huidige schooljaar, wordt afgewezen.

Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van de aanvraag.

Inloggen Mijn DUO

Handleidingen en formulieren voor het gebruik van Mijn DUO staan onderaan de pagina Inloggen.