Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking

Een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3) kan bijzondere bekostiging aanvragen voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. Om deze bijzondere bekostiging aan te vragen, moet de school voldoen aan de volgende voorwaarden.

Voorwaarden

  • Op uw school stond(en) op 1 oktober van het vorige schooljaar 1 of meerdere leerlingen ingeschreven met een ernstige meervoudige beperking:
  • de aanvraag moet uiterlijk op 15 september van het huidige schooljaar door DUO zijn ontvangen.

De definitie van een leerling met een ernstige meervoudige beperking staat in artikel 37 lid 1 van de regeling. Kijk voor meer informatie over bijzondere bekostiging ‘leerlingen met een ernstige meervoudige beperking’ in artikel 37 van de regeling 2020-2021.

Aanvragen

  1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking' voor de aanvraag. Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.
  2. De aanvraag moet uiterlijk op 15 september van het huidige schooljaar zijn ontvangen. Een aanvraag die DUO te laat ontvangt, wordt afgewezen.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

De minister van OCW beslist uiterlijk in november van het lopende schooljaar op de aanvraag.

Inloggen Mijn DUO

Handleidingen en formulieren voor het gebruik van Mijn DUO staan onderaan de pagina Inloggen.

Inloggen lukt niet

Hebt u nog geen token voor Mijn DUO en wilt u toch al een aanvraag doen? Gebruik dan het pdf-formulier en stuur het per post naar DUO.

Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking 2020-2021 (83Kb, pdf)

Vraag een token voor Mijn DUO via de beheerder van uw organisatie. Digitale formulieren op Mijn DUO zijn deels vooringevuld en u krijgt direct een bevestiging. Op Mijn DUO regelt u uw zaken snel en veilig online.