Bedrag professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders

Vanaf schooljaar 2021-2022 vervangt een bedrag per leerling voor professionalisering en begeleiding startende leraren en schoolleiders, het bedrag per leerling voor de prestatiebox. 

Deze bijzondere bekostiging levert een bijdrage aan de professionalisering van personeel en de begeleiding van startende leraren en schoolleiders. Het bestuur besluit gemeenschappelijk met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad over de inzet van de middelen.

Bedrag

Het bedrag voor schooljaar 2021-2022 is per leerling € 94,20. 

Voor alle (speciale) scholen voor basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs is het bedrag per leerling gelijk. 

Met een BRIN-nummer raadpleegt u het Overzicht financiële beschikkingen en Bekostigingsinformatie op Instellingsinformatie.

Regelgeving

Bekijk voor meer informatie de Regeling bijzondere bekostiging professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders Link opent externe pagina .

Voor meer informatie over het bedrag van schooljaar 2021-2022 zie artikel 40 Link opent externe pagina  van de Regeling bekostiging Personeel 2021-2022.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee