Naar GTB-overzicht

Gegevens bekostiging raadplegen

  1. GTB-overzicht
  2. Individueel overzicht bekostiging
  3. Controleren Overzicht vaststelling tellingen (Ovt)
  4. Overzicht financiële beschikkingen (Ofb)

Controleren Overzicht vaststelling tellingen (Ovt)

Elk schoolbestuur ontvangt jaarlijks een Overzicht vaststelling tellingen (Ovt). Dit Ovt bevat de definitieve vaststelling van het aantal leerlingen op teldatum 1 oktober van het betreffende schooljaar en voor de bekostiging relevante leerlinggegevens. Met de volgende stappen controleert u het Ovt:

Stap 1
Controleer in uw leerlingenadministratiesysteem (LAS) of het aantal leerlingen en de leerlinggegevens (inclusief NOAT en CUMI) overeenkomen met het Ovt.

Als de gegevens overeenkomen, dan hoeft u geen actie te ondernemen. Als de gegevens niet overeenkomen, ga dan verder met stap 2.

Stap 2
Raadpleeg het ‘laatste’ GTB-overzicht met de leerlinggegevens die uiterlijk 1 december 20.00 uur met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON) zijn uitgewisseld. Kijk hiervoor naar de ‘bijgewerkt tot datum’ op het GTB-overzicht.


Gegevens die ná 1 december om 20.00 uur in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON) zijn opgenomen, zijn niet verwerkt in dit overzicht. 

Controleer of u op dit GTB-overzicht signalen treft van leerlingen die niet bekostigd worden. Controleer of dit aantal niet-bekostigde leerlingen overeenkomt met het aantal leerlingen dat u op het Ovt mist.

Stap 3
Als het verschil niet verklaarbaar is door de signalen, dan heeft er mogelijk geen (tijdige) uitwisseling met ROD (voorheen BRON) plaatsgevonden of heeft er een niet-succesvolle uitwisseling plaatsgevonden.

Naast het raadplegen van het GTB-overzicht, kunt u via uw LAS bij ROD (voorheen BRON) een registratieoverzicht van teldatum 1 oktober aanvragen. Vergelijk dit overzicht met de gegevens in uw LAS om de verschillen te ontdekken.
Als u het nog niet eens bent met het Ovt, ga dan verder met stap 4.

Stap 4
Alle gegevens van teldatum 1 oktober 2020 die van invloed zijn op de bekostiging, moesten uiterlijk 1 december 20.00 uur met ROD zijn uitgewisseld. Ook eventuele signalen die van invloed zijn op de bekostiging moesten dan zijn opgelost.

Is dit niet gelukt en klopt daardoor het aantal op het Ovt niet, dan kunt u tegen het Ovt in bezwaar gaan. U heeft 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Op de pagina Bezwaar maken leest u hoe u digitaal en schriftelijk uw bezwaar kunt indienen.

Vragen?

Heeft u vragen over het Ovt? Neem dan contact op met het Informatiecentrum onderwijs (Ico).

Heeft u vragen over het registreren en uitwisselen van gegevens met ROD? Neem dan contact op met de helpdesk DUO primair onderwijs.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee