Naar Bekostiging en subsidies

IGBO en Europese school

  1. Bekostiging aanvragen
  2. Groeibekostiging aanvragen

Groeibekostiging aanvragen

Is er sprake van een toename (groei) van het aantal leerlingen op een basisschool waaraan een afdeling internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO) of Europese school is verbonden?

Dan kunt u onder voorwaarden ook bijzondere bekostiging voor personeel en aanvullende bekostiging voor materiële instandhouding aanvragen.

De voorwaarden staan in artikel 9 Link opent externe pagina  van de Regeling bekostiging personeel po 2020-2021.

Aanvragen

Aanvraag groeibekostiging schooljaar 2020-2021

  • Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Bekostiging toename leerlingen IGBO’ of het formulier ‘Bekostiging toename leerlingen Europese school’. 
    Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.
  • De aanvraag moet vóór 1 juli 2021 binnen zijn bij DUO.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Op tijd aanvragen

Vraag op tijd aan. Aanvragen die DUO op of na 1 juli van het betreffende schooljaar ontvangt, worden afgewezen.

Inloggen lukt niet

De aanvraag moet vóór  1 juli 2021 zijn ingediend.

Een token voor Mijn DUO regelt u via de beheerder van uw organisatie. In Mijn DUO regelt u uw zaken snel en veilig online. Digitale formulieren in Mijn DUO zijn al deels voor u ingevuld. Ook krijgt u direct een bevestiging.

Hebt u nog geen token voor Mijn DUO en wilt u toch al een aanvraag doen? Gebruik dan het formulier. Op het formulier kiest u voor IGBO of voor Europese school. Stuur het per post naar DUO.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee