Gewicht leerling bepalen

De huidige gewichtenregeling komt per 1 augustus 2019 te vervallen.

Hoe het werkt

Onderwijsachterstandenbeleid herzien

Per 1 augustus 2019 vervalt de gewichtenregeling. Lees meer over de overgangsregeling en het nieuwe onderwijsachterstandbeleid.

Deze pagina vervalt uiterlijk 1 augustus 2019.

Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht

De ouders van de leerling vullen hun opleidingsniveau in op de 'Ouderverklaring vaststelling leerlinggewicht'. Op basis van deze verklaring wordt het ‘gewicht’ van de leerling bepaald. De ouderverklaring is beschikbaar in een groot aantal talen. Bewaar de ingevulde ouderverklaring in de schooladministratie.

Wie zien we als ouders?

We kijken naar het opleidingsniveau van de personen die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse verzorging van de leerling. Dit zijn meestal de biologische of adoptiefouders, maar het kan ook gaan om voogden of pleegouders. Ook bij co-ouderschap is het opleidingsniveau van beide ouders van belang. Is er sprake van een eenoudergezin, dan vult alleen deze ene ouder de ouderverklaring in.

Wanneer gewicht bepalen

U bepaalt het gewicht van een leerling op het moment dat hij voor het eerst naar uw school gaat. Het vastgestelde gewicht van een leerling blijft gelden als de leefsituatie verandert. Kinderen uit 1 gezin kunnen daardoor verschillende gewichten hebben. Hebt u het gewicht niet bepaald toen de leerling op uw school begon, dan kunt u dat niet later alsnog doen.

Meer over de gewichtenregeling in de 'Regeling informatievoorziening WPO/WEC'.

Opleiding ouders nog onbekend

Kunt u het gewicht nog niet bepalen als u de leerling inschrijft, dan wisselt u het gewicht '0' uit. Zodra de opleiding van de ouders bekend is, kunt u het gewicht van de leerling aanpassen in uw leerlingenadministratiesysteem. Daarna wisselt u de gegevens van de leerling opnieuw uit met BRON. U ontvangt dan wel attentiesignaal 460. Dit signaal mag u in dit geval negeren.

Gewicht corrigeren

U mag het gewicht aanpassen als u een verkeerd gewicht van de leerling hebt geregistreerd, of als u na een accountantscontrole het gewicht moet aanpassen. Nadat u het gewicht van de leerling hebt gewijzigd in uw leerlingenadministratiesysteem, wisselt u de gegevens van de leerling opnieuw uit met BRON. U ontvangt dan wel attentiesignaal 460. Dit signaal mag u in dit geval negeren.

Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs

Scholen voor het speciaal basisonderwijs en scholen voor het speciaal onderwijs hoeven het gewicht van een leerling niet te bepalen.