Achterstandsscores onderwijsachterstandenbeleid bekend

In het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid gebruikt het ministerie van OCW de onderwijsachterstandenindicator voor de achterstandsscores.

Deze achterstandsscores zijn op 11 februari 2019 door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerd. De scores regelen de verdeling van het onderwijsachterstandenbudget voor basisscholen.

Overgangsregeling

Om schoolbesturen voor te bereiden op een verandering in de aanvullende bekostiging, is een overgangsregeling opgenomen in het Besluit. Voor alle aan de gewichten gerelateerde regelingen voor bekostiging geldt dat een juiste registratie van de gewichten gedurende het hele schooljaar 2018-2019 van groot belang is.