Gewijzigd onderwijsachterstandenbeleid zichtbaar in april

In het Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) van april 2019 is voor het eerst zichtbaar wat het gewijzigde onderwijsachterstandenbeleid betekent voor de bekostiging voor het schooljaar 2019-2020.

De bijsluiter van het Ofb licht dit uitgebreid toe. Het Ofb van april 2019 is medio april beschikbaar op Instellingsinformatie.

OAB onderwerpen in bijsluiter Ofb

Het Ofb van april 2018 en de bijsluiter zijn op 15 april gepubliceerd. Op pagina 2 t/m 4 gaat de bijsluiter in op het herzien van het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) vanaf 1 augustus 2019.

De OAB onderwerpen in de bijsluiter zijn:

 • Personele bekostiging regulier 2019-2020
 • Personeels- en arbeidsmarktbeleid 2019-2020
 • Aanvullende bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2019-2020
     Nieuwe systematiek; overgangsregeling; verschillen verrekend
 • Bekostiging impulsgebieden
 • Bijzondere bekostiging schoolmaatschappelijk werk risico leerlingen
 • Bijzondere bekostiging aanwezigheid zigeunerkinderen
 • Bijzondere bekostiging leerlingen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden
 • Bijzondere bekostiging Onderwijs aan asielzoekers gedurende het 2e jaar in Nederland
 • Bijzondere bekostiging bij fusie
 • Nieuwe scholen

Download en raadpleeg de bijsluiter:

Dit bericht van 8 april is aangevuld op 15 april.