Naar Nieuwsoverzicht

GGL-gegevens

Stuur vóór 1 juli 2019 het formulier ‘Aanbieding bekostigingsgegevens PO 2018’ naar DUO.

Het formulier moet mede door uw instellingsaccountant getekend zijn. U moet een goedkeurend assurance-rapport over de bekostigingsgegevens bijgevoegen van de instellingsaccountant .

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de pagina GGL-gegevens leveren.