In- en uitschrijvingen gedigitaliseerd

Vanaf 1 mei 2019 stelt DUO in- en uitschrijvingen voor het primair onderwijs digitaal beschikbaar. Het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs volgen later.

Wat is nieuw?

U kunt nu direct de inschrijfstatus van de leerling zien. Een voorbeeld: School A schrijft een leerling uit per 31-07-2019 en school B schrijft dezelfde leerling in per 01-08-2019. Beide scholen krijgen een terugkoppeling in het leerlingenadministratiesysteem (LAS). Hierin ziet u de in- en uitschrijfdatum en het BRIN-nummer van de andere school.

Voordelen

  • Voor de inschrijvende school is het duidelijk dat de leerling is uitgeschreven.
  • De uitschrijvende school ziet dat de leerling een vervolgschool heeft.
  • Het is makkelijker om dubbele inschrijvingen te herkennen en op te lossen.
  • Het voorkomt heen en weer gebel en geregel tussen de verschillende scholen.

‘Andere inschrijving’

De terugkoppeling wordt ‘Andere inschrijving’ genoemd. Deze naam kan verwarrend zijn, omdat terugkoppelingen over inschrijvingen op uw eigen school soms ook ‘andere inschrijving’ heten. Het gaat dan meestal om leerlingen die 4 jaar zijn geworden en voor het eerst naar school gaan.

Mogelijk krijgt het bericht een andere naam, om verwarring tegen te gaan. DUO overlegt hierover nog met verschillende partijen. Als de naam wordt gewijzigd, hoort u dit van ons.

BRIN-nummer

In het bericht ‘Andere inschrijving’ vindt u ook het BRIN-nummer van de andere school. Is het BRIN-nummer 99XX? Dan heeft de leerling in de Basisregistratie Personen (BRP) een indicatie ‘geheim’.

Overgangsperiode

Omdat we in een overgangsperiode zitten, blijft de oude werkwijze voorlopig bestaan. De uitschrijvende school moet de ouders nog steeds een bewijs van uitschrijving geven.

Meer weten?

Het digitaal beschikbaar stellen van in– en uitschrijvingen hoort bij de technische vernieuwingen van BRON PO. Ga voor meer informatie naar Doorontwikkelen BRON po.