Stuur GGL-gegevens op tijd

Het formulier 'Aanbieding bekostigingsgegevens PO 2018' met GGL-gegevens moet uiterlijk 1 juli 2019 door DUO zijn ontvangen.

Voor 1 december 2018 heeft u de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van leraren per 1 oktober 2018 bij DUO aangeleverd. DUO heeft deze gegevens in januari 2019 met het formulier 'Aanbieding bekostigingsgegevens PO 2018' beschikbaar gesteld op Instellingsinformatie.
Dit formulier moet uiterlijk 1 juli 2019 door DUO zijn ontvangen.

Let bij het terugsturen van het formulier op de volgende punten:

  • Het formulier is compleet, inclusief alle bijbehorende stukken;
  • Het schoolbestuur èn de accountant hebben het formulier ondertekend;
  • Het assurance-rapport is ondertekend;
  • Als u afwijkt van de standaardtekst voor het assurance-rapport, zoals opgenomen in het onderwijsaccountantsprotocol 2018, dan moet u dit aangeven in de aanbiedingsbrief en op het aanbiedingsformulier;
  • Controleer de berekening goed. Let ook op eventuele afrondingsverschillen en het gebruik van 4 decimalen bij onderdeel 3.3 en 3.4 van het formulier. De uitkomst bij onderdeel 3.5 van het formulier moet u afronden op 2 decimalen.

U vindt het formulier via uw bestuursnummer onder 'Bekostigingsinformatie PO' op Instellingsinformatie.