Uiterste datum indienen aanvraag valt in weekend

Houdt u hier rekening mee bij het indienen via de post van aanvragen voor peildatum 1e schooldag 2019.

Voor schooljaar 2019-2020 valt de datum indienen voor peildatum 1e schooldag op zondag. Het betreft de peildatum voor de aanvragen bijzondere  bekostiging voor:

  • 1e jaar asielzoekers en overige vreemdelingen,
  • 2e jaar asielzoekers en
  • eerste opvang vreemdelingen op speciale scholen voor basisonderwijs.

Voor deze aanvragen geldt dat DUO de aanvragen uiterlijk op zondag 29 september 2019 moet hebben ontvangen. Stuur de aanvragen daarom tijdig op.