Leerlingenadministratie

 • Security Servicedesk voor vragen over Mijn DUO

  Voor vragen over het inloggen op Mijn DUO Zakelijk kunt u contact opnemen met de Security Servicedesk.

 • In- en uitschrijvingen gedigitaliseerd

  Vanaf 1 mei 2019 stelt DUO in- en uitschrijvingen voor het primair onderwijs digitaal beschikbaar. Het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs volgen later.

 • Importeren resultaten eindtoets

  Op de meeste basisscholen is het bijna tijd voor de eindtoets. De resultaten hiervan kunt u straks geautomatiseerd aanleveren.

 • Contactgegevens beheren nu makkelijker

  Mijn BRON is vernieuwd. U kunt nu makkelijker uw contactgegevens beheren.

 • Resultaten klanttevredenheidsonderzoek registers

  Onlangs heeft DUO een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd onder onderwijsinstellingen in het po, vo, mbo en ho. Het KTO ging over de registers, zoals BRON, CROHO en het verzuimregister. De feedback wordt gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.

 • Verwerkersverklaring nodig voor toegang administratiekantoor tot Mijn DUO

  Administratiekantoren kunnen voor bekostiging en opleidingen toegang krijgen tot Mijn DUO. DUO heeft hiervoor aanvullend een getekende verwerkersverklaring van het schoolbestuur nodig.

 • Onderhoud BRON van 10 tot en met 14 december 2018

  Van 10 tot en met 14 december 2018 vindt er onderhoud plaats aan het systeem BRON. In deze periode worden er geen berichten verwerkt.

 • Wijziging onderwijsachterstandenbeleid

  De huidige gewichtenregeling komt per 1 augustus 2019 te vervallen. Het ministerie van OCW wil het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid gebruikt het ministerie van OCW de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder in opdracht van het ministerie heeft ontwikkeld.

 • Uitwisselen nieuw leerjaar en nieuwe groep

  Vergeet niet voor elke leerling het nieuwe leerjaar en de nieuwe groep uit te wisselen. Dit is onder andere belangrijk voor de jeugdgezondheidszorg (jgz).

 • Controleer uw gegevens voor de 1-oktobertelling

  Voor de bekostiging is het belangrijk dat alle leerlingen correct staan ingeschreven in BRON. Controleer daarom vóór de 1-oktobertelling of alle gegevens zijn uitgewisseld.