Naar Personeel

GGL-gegevens leveren

  1. GGL-gegevenscyclus
  2. GGL-gegevens leveren

Gewogen gemiddelde leeftijd (GGL)

Jaarlijks levert een po-schoolbestuur vóór 1 december aan DUO de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van de leraren op 1 oktober van dat jaar. De uitwisseling van de GGL-gegevens per instellingscode vindt plaats door aanlevering van een CSV-bestand. Een CSV-bestand is een kommagescheiden bestand. Deze gegevens gebruikt DUO in de berekening van de personele bekostiging.

Lever de GGL-gegevens vóór 1 december aan via onderwijspersoneel@duo.nl.

CSV-bestand maken

Het CSV-bestand moet de volgende velden bevatten:  

Omschrijving Invoerwaarde
Organisatienummer bevoegd gezag Nummer bevoegd gezag
Organisatienummer school Instellingscode
Extractiedatum Datum (jjjj-mm-dd)
Productensom Getal met 4 decimalen
Som betrekkingsomvangen Getal met 4 decimalen
Gewogen gemiddelde leeftijd Getal met 2 decimalen

Specificaties CSV-bestand

Het CSV-bestand bevat een kopregel. Per instelling wordt 1 regel geleverd met de volgende specificaties:

  • Gebruik als veldscheidingsteken de puntkomma.
  • Gebruik als decimaal scheidingsteken de komma.
  • Gebruik geen scheidingsteken voor duizendtallen.
  • Alle velden bevatten een waarde.

Kijk onder Verantwoording bij Assurance-rapport, voor het versturen van het assurance-rapport èn het formulier 'Aanbieding bekostigingsgegevens po'.

Regelgeving

Een toelichting op de begrippen van de GGL-gegevenslevering vindt u bij '2.3.5 Onderdeel GGL' in bijlage 6 Link opent externe pagina  van de Regeling informatievoorziening WPO/WEC.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee