Naar Personeel

GGL-gegevens leveren

  1. GGL-gegevenscyclus
  2. GGL-gegevens leveren

GGL-gegevenscyclus

Laatste keer GGL-gegevens sturen

Dit jaar stuurt u ons voor de laatste keer de GGL-gegevens. Het formulier 'aanbieding bekostigingsgegevens po 2021' stuurt u samen met het ondertekende assurance-rapport naar DUO. Deze gegevens moet DUO voor 1 juli ontvangen. Lees meer in dit nieuwsbericht

De uitwisseling van de GGL-gegevens (Gewogen gemiddelde leeftijden) per instellingscode vindt plaats door aanlevering van een CSV-bestand. Voor de GGL per 1 oktober dient een po-schoolbestuur uiterlijk 1 juli daaropvolgend het formulier 'Aanbieding bekostigingsgegevens po' en het ondertekende assurance-rapport in.

Cyclus

  • Lever vóór 1 december het CSV-bestand aan van de GGL van de leraren per 1 oktober.
  • Download in februari het formulier 'Aanbieding bekostigingsgegevens po' van uw schoolbestuur met het overzicht GGL. U ontvangt hierover jaarlijks een brief van DUO.
  • Controleer het overzicht in het formulier 'Aanbieding bekostigingsgegevens po' met uw gegevens. 
  • Stuur vóór 1 juli het mede door uw instellingsaccountant getekende formulier 'Aanbieding bekostigingsgegevens po' naar DUO, voorzien van een goedkeurend assurance-rapport van de accountant over de bekostigingsgegevens

Kijk onder Verantwoording bij Assurance-rapport, voor het versturen van het assurance-rapport èn het formulier 'Aanbieding bekostigingsgegevens po'.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee