Stichten school

Bekostiging

Met een prognosetelling kan een bestuur van een nieuwe school in aanmerking komen voor bekostiging materiële instandhouding en personele bekostiging.

Bekostiging aanvragen kan op basis van artikel 3a en artikel 3b van het Besluit bekostiging WPO.

Prognosetelling

Om bekostiging te ontvangen voor de nieuwe school stuurt u een prognosetelling naar DUO. De prognosetelling bevat een schatting van het aantal leerlingen op 1 oktober 2020 voor het schooljaar 2020-2021. Deze schatting is onderverdeeld in twee groepen: leerlingen van 4 tot en met 7 jaar en leerlingen van 8 jaar en ouder.

Periode bekostiging

Het bestuur kan bekostiging voor materiële instandhouding ontvangen voor de periode 1 augustus tot en met 31 december. De personele bekostiging ontvangt de school voor het hele schooljaar.

Prognose indienen

  1. Met een nieuw BRIN-nummer kunt u het digitale formulier voor de prognosetelling gebruiken.
  2. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier 'Prognosetelling po' voor uw prognose.
    Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'.
  3. Om voor een voorschot op de bedoelde bekostiging in aanmerking te komen, moet DUO uw melding van de prognose uiterlijk 30 juni 2020 hebben ontvangen.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw opgave.

In januari volgt op basis van de leerling telling 01-10 een definitieve beschikking.

Autorisatie voor Mijn DUO

Voor de beveiligde omgeving Mijn DUO heeft een bestuur een Beheerder Bekostiging en opleidingen nodig. Deze beheerder regelt de autorisaties voor andere gebruikers. Handleiding en formulieren voor Mijn DUO vindt u onderaan de pagina Inloggen po.

De Beheerder Bekostiging en opleidingen regelt voor uw organisatie tokens voor Mijn DUO. Digitale formulieren op Mijn DUO zijn deels vooringevuld en u krijgt direct een bevestiging. Op Mijn DUO regelt u uw zaken snel en veilig online.